17. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:21 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 15,10.16–21

Ve meg, min mor, at du fødte meg, en mann som alle her i landet ligger i strid og trette med. Jeg skylder ingen noe, og ingen står i gjeld til meg; enda forbanner de meg alle.

Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg. Og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, hærskarenes Gud. Aldri satt jeg og moret meg i lag med lystige menn.

Ensom satt jeg, grepet av din hånd, for du fylte meg med harme. Hvorfor er min lidelse uten ende og mitt sår ulegelig? Det vil ikke gro. Du er blitt som en sviktende bekk for meg, som vann en ikke kan stole på.

Da svarte Herren: Dersom du vender om, vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt ansikt. Er det du taler, edelt og godt og ikke verdiløse ord, så skal du være som min munn. Da skal de vende seg til deg, men du skal ikke vende deg til dem. Mot dette folk gjør jeg deg til en festningsmur av kobber. De skal stride imot deg, men ikke vinne over deg. For jeg er med deg, jeg vil frelse deg og fri deg ut, lyder ordet fra Herren. Jeg vil berge deg ut av de ondes hånd og fri deg fra voldsmenns grep.

Responsoriesalme

Sal 58 (59)

Omkved: Herren er min tilflukt, min Gud som jeg har kjær.

Fri meg, Gud, fra mine fiender,
vern meg mot dem som står meg imot.
Fri meg fra dem som gjør urett
og frels meg fra ugjerningsmenn.

For de står meg efter livet,
de mektige flokker seg mot meg.
Uten at jeg har syndet,
uten skyld hos meg stormer de frem til kamp.

Du er min styrke, jeg ser hen til deg.
Ja, Herren er min tilflukt,
han kommer meg i møte i sin kjærlighet.
Jeg vil synge om din styrke.

Jeg vil prise din kjærlighet ved morgengry.
Du ble min borg og min tilflukt den dag jeg var i nød.
Jeg synger for deg, min styrke.
Herren er min tilflukt, min Gud som jeg har kjær.

Evangelievers

Halleluja. Dere har jeg kalt venner, sier Herren, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gitt dere del i. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,44–46

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Himlenes rike er lik en skatt som var gjemt i et jordstykke; en mann fant den og gjemte den igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide for å kjøpe jordstykket. Videre ligner himlenes rike en kjøpmann som lette efter vakre perler; så fant han en som var særlig verdifull, solgte alt han eide og kjøpte den.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede brødre og søstre! Himlenes rike er mer verd enn alt annet. La oss be om hjelp til alltid å høyakte dette rike:

L: For kristne overalt i hele verden,
at de må la seg prege av dette rike
slik at det stråler frem av dem.

L: For kristne som ivaretar offentlig forvaltningsansvar,
at de må være gode vitner om himlenes rike.

L: For dem som lider,
at ingen lidelse må lede dem bort fra Riket.

L: At vi må lete etter Guds ord, finne det og spise det,
og at Gud må være med oss, frelse oss og fri oss ut.

All miskunns Gud,
du som har åpenbart himlenes rike i verden,
gi oss å søke og finne dette rike,
og å gi alt for å få det i eie.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.