17. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 23. des. 2020 kl. 18:16 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Endret salmereferanse)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 14,17–22

Tårene strømmer fra mine øyne natt og dag uten stans. For mitt folk, den unge datter, har brutt fullstendig sammen og fått et ulegelig sår. Går jeg ut på marken, ser jeg folk som er gjennomboret av sverd, og kommer jeg inn i byen, blir jeg vitne til hungerens kvaler. Selv profeter og prester må dra til et land de ikke kjenner. - Har du helt forkastet Juda, har du bare motvilje mot Sion? Hvorfor har du ellers slått oss så det ikke finnes helsebot for oss? Vi har håpet på fred og lykke, men det kommer ikke noe godt; vi har ventet en tid med legedom, men se, det er redsel som rår. Vi kjenner vår ondskap, Herre, og våre forfedres misgjerning, for vi har syndet mot deg. For ditt navns skyld, støt oss ikke bort, og før ikke vanære over din herlighets trone. Kom pakten med oss i hu og bryt den ikke! Kan andre folks gagnløse guder sende regn, eller kan himmelen selv gi væte? Herre, er det ikke du som gjør det? Vi venter på deg, vår Gud, for det er du som har skapt alt dette.

Responsoriesalme

Sal 79 (78)

Omkved: Hjelp oss Gud, vår frelser, for ditt navns skyld.

Herre, tilregn oss ikke fedrenes synder,
skynd deg, vis oss din miskunn.
Gi ditt navn ære og hjelp oss,
Gud vår frelser, for ditt navns skyld utslett vår synd.

La de fangnes sukk nå frem for ditt åsyn,
fri de dødsdømte ut ved din veldige arm.
Og vi, ditt folk, den hjord du fører,
vi skal takke deg til evig tid lovsynge deg fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Seden er Guds ord og såmannen er Kristus; alle som finner ham, får evig liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,36–43

På den tid forlot Jesus mengden og kom tilbake til huset. Disiplene gikk da til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!» Han svarte: «Han som sår det gode såkornet, det er Menneskesønnen, og åkeren, det er verden. Det gode såkornet er de som hører Riket til, men ugresset er de som hører den Onde til. Fienden som sår det, er djevelen. Skurdtiden er verdens ende, og onnefolkene er englene. Og som ugresset blir sanket sammen og brent, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende sine engler ut for å luke vekk fra hans rike 'alle dem som handler urett og fører andre til fall', og kaste dem i den brennende ovn, der de skal gråte og hulke bittert. Mens de rettferdige skal stråle som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. La oss be om hans miskunn idet vi roper «Kyrie eleison»:

L: For Guds folk i hele verden
som er kalt og helliget til et liv i kjærlighet.

L: For våre statsmakter
som har fått i oppdrag å begrense Den ondes makt.

L: For alle som er merket av Den ondes herjing.

L: For oss som søker til Guds bolig,
at vi må finne nåde for hans øyne
og få tilgivelse for våre synder.

Himmelske Far,
du som lar ditt såkorn bli sådd i verden,
gi at vi i skurdtiden, som er verdens ende,
må finnes blant de rettferdige
som stråler i ditt rike.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.