18. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 09:21 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 55,1–3
Kjøp, så dere kan spise!

Så sier Herren:

Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom bare, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk!

Hvorfor bruker dere penger til det som ikke er brød, og lønnen for deres arbeide til slikt som ikke metter? Hør, ja hør bare på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter.

Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere og vise dere varig troskap, slik jeg gjorde mot David.

Responsoriesalme

Sal 145 (144),8–9. 15–16. 17–18

Omkved: Du åpner din hånd,
og metter alt som lever med gode gaver.

Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle,
hans miskunn favner hele hans verk.

Alles øyne ser hen til Herren,
han gir alle føde i rette tid.
Han åpner sin hånd,
og metter alt som lever, med gode gaver.

Herren er rettvis i all sin ferd,
hellig i all sin gjerning.
Herren er nær den som roper,
som ærlig kaller på ham.

2. lesning

Rom 8,35.37–39
Ingen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, slik som den har vist seg i Kristus

Brødre, hvem skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare, sverdet?

Men midt i alt dette vinner vi en overveldende seier, ved ham som gav oss sin kjærlighet. Ja, jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller «makter», hverken de ting som nå er eller de ting som skal komme, hverken sfærenes eller dypets «krefter», eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, slik som den har vist seg i Kristus Jesus, vår Herre.

Halleluja

Matt 4,4b

Halleluja. Mennesket lever ikke av brød alene,
det lever av de ord som lyder fra Guds munn. Halleluja.

Evangelium

Matt 14,13–21
Alle fikk spise seg mette

Da Jesus fikk høre om Johannes Døperens død, drog han i båt over til et ensomt sted, der han kunne være for seg selv. Men folket i byene der fikk høre det og fulgte etter til fots. Så da han gikk fra borde, var det en stor mengde folk å se. Grepet av en hjertens medynk gav han seg da til å lege de syke blant dem.

Men da det var blitt aften, gikk disiplene til ham og sa: «Stedet her er øde, og det er for lengst på tide å spise kvelds. La nå folket dra avsted, så de kan komme seg hen i landsbyene og kjøpe seg mat.»

Men Jesus svarte: «De behøver ikke gå herfra; dere kan selv gi dem mat.»

Men de svarer: «Vi har ikke annet her enn fem brød og to fisker.»

Han sier da: «Bring det hit til meg.»

Så bød han mengden sette seg ned i gresset, tok de fem brødene og de to fiskene, og med blikket løftet mot himmelen fremsa han velsignelsen. Deretter brøt han brødene i stykker og gav dem til disiplene, som igjen delte dem ut til mengden. Alle fikk spise seg mette, og det som var til overs av stykkene samlet de inn, tolv fulle kurver. Da var det omkring fem tusen mann, foruten kvinner og barn, som hadde holdt måltid der.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Kom bare, kjøp korn, vin og melk uten betaling, så dere kan spise», forkynte profeten. La oss be om at dette budskap som ble oppfylt i Kristus, også i vår tid må bli menneskene til gagn:

L: For Kirkens forkynnelse og sakramentforvaltning,
at dagens åndelig sultne mennesker
må bli mettet til det evige liv hos Gud.

L: For statsmyndighetene i vårt land og i alle andre land,
at de må ivareta sitt ansvar for dem som sulter og lider nød.

L: For dem som nå holder på å sulte eller tørste i hjel,
at de må få smake fruktene av kristen omsorg.

L: For ansvaret i vår menighet (på dette sted),
for dem som lider og har det vondt
her og i hele verden.

Himmelske Far,
du elsker oss så høyt
at intet kan skille oss fra din kjærlighet.
La alle sultne og tørste få merke
hvordan du kom oss i møte i Jesus Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Gud vår Far, som skaper og velsigner alt skapt, deg ber vi i dag tillitsfullt:

L: Vær vår hyrde, og la oss være ditt folk.

L: Helbred våre sykdommer på kropp og sjel.

L: La vår tro føre oss til kjærlighetens gjerninger, slik at vi aldri glemmer omsorgen for hele mennesket: både kropp og sjel.

L: Gi verden kjærlighet nok til at ingen må sulte.

L: Vær med din hellige Kirke, slik at du fra dens midte virkelig kan tilby livets brød til alle folkeslag.

Allmektige, evige Gud, se i nåde til oss. Du er oss nær og strekker ut en hjelpende hånd. Vi legger alt som tynger og piner oss, alt som ligger oss på hjerte, frem for deg. Tillat aldri at vi skilles fra deg, men før oss til ditt rike. Det ber vi deg om, du som lever og råder, én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.