19. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 10. aug. 2022 kl. 13:38 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 74 (73),20.19.22.23

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Esek 1,2–5.24–28c

Den femte dag i måneden - det var det femte året efter at kong Jojakin var bortført - kom Herrens ord til presten Esekiel, sønn av Busi, ved elven Kebar i Kaldea. Herrens ånd kom over ham der. Jeg hadde et syn. Se, et stormvær kom fra nord. Det var en stor sky med flammende ild. Det strålte og skinte omkring den, og inne i ilden blinket det som av skinnende metall. Midt i ilden viste det seg likesom fire skikkelser som så slik ut: De hadde utseende som mennesker. Når de gikk, hørte jeg lyden av deres vinger. Det var som duren av store vannmasser, som røsten av Den Allmektige, som støyen fra en leir. Men når de stanset, senket de vingene, og det lød et drønn over hvelvingen som var over deres hode. Høyt oppe over denne hvelvingen var det noe som lignet safirsten. Det hadde form som en tronstol, og på det som hadde form som en tronstol, satt det en skikkelse; den var som et menneske å se til. Fra det som syntes å være hoftene på den, og oppover, så jeg noe som lignet skinnende metall, likesom ild med en ring omkring. Fra det som syntes å være hoftene, og nedover, så jeg noe som lignet ild, omgitt av en strålende glans. Synet av glansen omkring var som synet av regnbuen når den viser seg i skyen en regnværsdag. Slik var synet av Herrens herlighet. Da jeg så det, kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden.

Responsoriesalme

Sal 148,1-2.11-12.13.14

Omkved: Himmel og jord er fulle av din herlighet.

Lov Herren fra himmelen,
lov ham i det høye,
lov ham alle hans engler,
lov ham alle himmelhærer.

Jordens konger og alle folk,
stormenn og de som styrer,
unge menn og jomfruer,
alle sammen, barn og gamle.

Alle skal love Herrens navn, hans navn alene er opphøyet.
Hans herlighet omspenner jord og himmel.
Ny kraft og styrke gir han sitt folk, til stolthet for alle hans venner,
for Israel - det folk som står ham nær.

Evangelievers

Halleluja. Gud har kalt oss gjennom evangeliet til å få vår Herre Jesu Kristi herlighet i eie. Halleluja.

Evangelium

Matt 17,22–27

En gang Jesus og disiplene var samlet i Galilea, sa han til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender og bli slått ihjel, men tre dager efter skal han bli oppvakt fra de døde.» Dette fylte dem med dyp sorg og uro.

Da de var vendt tilbake til Kafarnaum, kom oppkreverne av tempelskatten til Peter og spurte: «Betaler ikke deres mester tempelskatten?» Han svarte: «Jovisst.» Så gikk han hjem; men før han fikk sagt noe, spurte Jesus: «Hva mener du, Simon, - kongene her på jorden, hvem er det de krever skatter og avgifter av? Av sine egne, eller av de fremmede?» «Av de fremmede,» svarte Peter. «Så går altså deres egne fri,» sa Jesus. «Men for at vi ikke skal utfordre dem, kan du gå ned til sjøen og kaste ut et snøre. Så skal du ta den første fisken du får og åpne munnen på den; der finner du en statera. Den tar du og gir dem for deg og meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Som Herren selv hadde forutsagt, ble han overgitt i menneskers hender, slått i hjel, og tre dager senere oppvakt fra de døde. La oss vende oss til ham med et «Kyrie eleison»:

L: For alle som bekjenner og forkynner den kristne tro,
at de må fastholde Herrens fornedrelse og herlighet.

L: For dem som har ansvaret for skatter og avgifter,
at de må preges av ham som er rettferdig og barmhjertig.

L: For de farløse, enkene og innflytterne,
om hjelp fra ham som led og ble oppreist.

L: For oss i vårt møte med de verdslige myndigheter,
at vi må søke fred,
og ikke føre spott over Herrens navn.

Himmelske Far, herlighets Herre,
du som er vår ære og vår Gud
og som vakte din Sønn opp fra de døde,
gi oss å leve i et rett og sant forhold til ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver. Du har selv gitt dem av din miskunn for at vi skal ofre dem til deg, og i din allmakt gjør du dem til vår frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 147,12.14

Lovsyng Herren, Jerusalem!
Med den beste hvete metter han deg.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 6,51

Det brød som jeg gir dere, er mitt eget legeme, hengitt for verdens liv, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bli oss til frelse og bevare oss i din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.