2. søndag i advent (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:24 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Jes 30,19.30

Sions folk, se Herren kommer med frelse til folkeslagene, og Herren skal la sin herlighets røst runge med fryd i deres hjerter.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, la ikke det daglige strev hindre oss i å løpe din Sønn i møte. Gi oss del i din himmelske visdom, så vi kan bli Kristi medarvinger, han som lever og råder …

1. lesning

Jes 11,1–10
Han dømmer småkårsfolk med rettferd

I de dager skal en kvist skyte fra Isais stubb, et skudd renne opp fra hans røtter. Herrens Ånd skal hvile over ham, Ånden med visdom og forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sin glede i frykten for Herren.

Han dømmer ikke bare etter det han ser, og skifter ikke rett etter det han hører. Han dømmer småkårsfolk med rettferd, lar de vergeløse i landet få sin rett. Men voldsmenn slår han med sin munns ris, ugudelige dreper han med et pust fra sine lepper.

Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene.

Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve beiter sammen, mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn går og beiter, deres unger roer seg i lag, og løven eter halm som oksen. Spedbarnet leker ved huggormens hule, og det lille barnet rekker hånden ut mot hulen der giftslangen holder til. Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn.

Den dagen skal folkeslag søke til renningen fra Isais rot. Han skal stå som folkenes samlingsmerke, og hans bolig skal være full av herlighet.

Responsoriesalme

Sal 72 (71),2. 7–8. 12–13. 17

Omkved: I de dager skal rettferd blomstre, og fred skal råde til evig tid.

Gud gi Kongen din rett,
Kongesønnen din rettferd,
så han dømmer ditt folk rettferdig
og dine ringe med rett.

I hans dager skal rettferd blomstre,
og fred skal råde til evig tid.
Fra hav til hav skal han herske,
fra floden til jordens ende.

Han frir den fattige ut av den mektiges hånd,
den ringe som savner en hjelper.
Han sparer de små og ringe
og frelser den fattiges sjel.

Hans navn være evig velsignet,
og leve så lenge solen består.
I ham skal alle folk velsignes,
alle nasjoner prise ham salig.

2. lesning

Rom 15,4–9
Kristus frelser alle mennesker

Brødre, alt som før er skrevet, står der til lærdom for oss, så vi takket være den standhaftighet og oppmuntring som Skriftene gir, kan bevare håpet. Måtte da den Gud som er opphavet til all standhaftighet og all oppmuntring, la ett og samme sinnelag besjele dere alle, et sinnelag som er i pakt med Kristi Jesu egen ånd. Da kan dere også virkelig med ett hjerte og én munn lovprise vår Herre Jesu Kristi Gud og Far.

Og derfor: Ta åpent imot hverandre, slik som Kristus tok imot dere, til Guds ære! For en kan si, at om Kristus ble tjener for dem som hører omskjærelsen til, var det for å vise at Gud er sanndru, og oppfylle de løftene som ble gitt til våre fedre. Om derimot hedningene priser Gud, er det alene for hans miskunns skyld, slik som det heter i Skriften: «Derfor vil jeg lovprise deg blant hedningene og lovsynge ditt navn.»

Halleluja

Luk 3,4.6

Halleluja. Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham.
Alt som lever skal få se Guds frelse. Halleluja.

Evangelium

Matt 3,1–12
Vend om, for himlenes rike er nær!

I de dager trådte Johannes Døperen frem med sin forkynnelse, i Judeas ødemarker. Han sa: «Vend om, for himlenes rike er nær!» – Det er om ham det tales hos profeten Jesaja, der det heter: «En røst roper i ødemarken: Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham!»

Johannes hadde en kledning av kamelhår og et lærbelte om livet; han levde av gresshopper og vill honning.

Folk fra Jerusalem, fra hele Judea og hele landet langs Jordan kom ut til ham. De bekjente sine synder, og han døpte dem i Jordan. Men da han la merke til at det var mange fariseere og saddukeere som også kom for å bli døpt, sa han til dem:

«Ormeyngel! Hvem har varslet dere om å flykte fra den kommende straff? Så bær nå en frukt som viser at omvendelsen er noe verd! Og innbill dere ikke at det er nok å si: ‘Vi har Abraham til far!’ For det sier jeg dere, at selv disse stenene kunne Gud vekke til live og gjøre til Abrahams barn. Øksen ligger alt klar ved roten av trærne; og hvert tre som ikke bærer god frukt, skal bli hugget ned og kastet på ilden.»

«Jeg døper dere med vann, som tegn på omvendelse; men han som kommer etter meg, er mektigere enn jeg – ham er jeg ikke engang verdig til å bære sandalene for. Og han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild. Han kommer med kasteskovlen i sin hånd, og renser treskeplassen fra ende til annen. Så skal han samle hveten inn i kornboden, men agnene skal han la brenne i en ild som aldri går ut.»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! I første lesning hørte vi hvordan profeten Jesaja forkynte at Gud til tross for alle feiltrinn i det israelske kongerike, ikke vil svikte sine løfter, men gripe tilbake til utgangspunktet i Isai og gi større velsignelse enn noen gang tidligere. La oss be om nåde til å stille oss åpne for Gud:

L: Om at Kirken som Johannes Døperen og med Åndens kraft
må peke på Kristi komme som oppfyllelsen av profetiene.

L: For vår tids makthavere,
at de med Guds Messias som forbilde
må kle seg i rettferd og troskap.

L: For alle som lever i frykt for farlige dyr.

L: Om at vi gjennom bot og omvendelse
må bli godt forberedt til julehøytiden.

Hellige Gud, himmelske Far,
gjennom Johannes Døperen lot du profetbudskapet gjentas:
«Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham».
Gi at vi med frykt og håp må glede oss over Herrens komme.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ydmykt ber vi at du lar deg forsone ved våre bønner og offergaver, og siden vi ikke har noen egen fortjeneste å støtte oss til, bønnfaller vi om din hjelp. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Bar 5,5; 4,36

Reis deg, Jerusalem, stig opp i det høye;
se gleden som kommer til deg fra din Gud.

Slutningsbønn

Herre, mettet med denne åndelige næring, bønnfaller vi deg at vi som har fått del i dette mysterium, må lære å dømme rett om de jordiske goder og holde fast ved de himmelske. Ved Kristus, vår Herre.