2. søndag i påsketiden (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:24 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk
Oktavdag for Herrens oppstandelse
eller den guddommelige barmhjertighets søndag

Messens tekster

Inngangsvers

1 Pet 2,2

Som nyfødte barn, søk ordets rene og ublandede melk,
så dere kan vokse opp på den til frelse, halleluja.

Eller:

Inngangsvers

4 Esra 2,36–37

Motta herlighetens glede, idet dere takker Gud,
som har kalt dere til himlenes rike, halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Du evige miskunns Gud, år etter år lar du oss feire påskefesten, og tenner påny troen hos det folk som er viet til deg. Øk i oss din nåde, så vi stadig dypere kan erkjenne dåpen som gjorde oss rene, Ånden som vi ble gjenfødt ved, og blodet som virket til vår frelse. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 5,12–16
En mengde troende sluttet seg til Herren

Gjennom apostlene skjedde det jærtegn og under i mengde blant folket. – De troende holdt til i samlet flokk i Salomos buegang. Av de andre var det ingen som våget å slutte seg til dem, men folket satte dem høyt, og stadig flere troende sluttet seg til Herren, en mengde både menn og kvinner.

Ja, folk bragte de syke ut på gatene og lot dem ligge der på senger eller bårer, for at i alle fall skyggen av Peter kunne streife dem når han gikk forbi. Selv fra byene i omegnen strømmet folk til; de bragte med seg sine syke og demonbesatte, og alle ble helbredet.

Responsoriesalme

Sal 118 (117),2–4. 22–24. 25–27a

Omkved: Lovpris Herren for han er god,
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det,
evig er hans kjærlighet.
Arons hus forkynne det,
evig er hans kjærlighet.
Alle som frykter Herren, forkynne det,
evig er hans kjærlighet.

Stenen bygningsmennene vraket
er blitt til hovedhjørnesten.
Dette er Herrens verk,
det er underfullt i våre øyne.
Dette er dagen som Herren har gjort,
en dag til fryd og glede.

Kom Herre, gi oss frelse.
Gi oss seier, du er Herren.
Velsignet være han som kommer i Herrens navn.
Vi velsigner dere fra Herrens hus.
Herren er Gud, han skjenker oss lys.

2. lesning

Åp 1,9–11a.12–13.17–19
Jeg var død, men se, jeg er levende for all evighet

Jeg, Johannes, deres bror, som deler med dere både trengselen og riket og standhaftigheten, i Jesus – jeg befant meg for Guds ord og Jesu vitnesbyrds skyld på den øy som heter Patmos. Så var det en søndag at jeg ble grepet av Ånden, og hørte bak meg en kraftig røst, med klang som en basun: «Det du får se, skriv det i en bok, og send den til de syv kirker i Asia.»

Og da jeg vendte meg for å se hvem som talte til meg, fikk jeg se syv lysestaker av gull, og midt blant dem en som så ut som en Menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel med et gullbelte spent under brystet.

Da jeg så ham, falt jeg ned for hans føtter som død, men han la sin høyre hånd på meg og sa: «Frykt ikke, det er meg: den Første og den Siste, den Levende; jeg var død, men se, jeg er levende for all evighet, for nøklene til døden og dødsriket er i min makt. Så skriv hva du ser – både det som nå skjer og det som siden skal hende.»

Sekvens

Sekvensen fra Påskedag kan brukes valgfritt.

Halleluja

Joh 20,29

Halleluja. Fordi du fikk se meg, tror du, sier Herren;
salige er de som kommer til troen uten å se. Halleluja.

Evangelium

Joh 20,19–31
Åtte dager etter kommer Jesus

Om aftenen samme dag, den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade.

Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.»

Thomas (også kalt Didymos), en av de tolv, hadde ikke vært sammen med dem da Jesus kom. Da nå de andre disiplene fortalte ham at de hadde sett Herren, svarte han dem: «Får jeg ikke se merkene etter naglene i hans hender og legge min finger i dem, og får jeg ikke legge hånden i hans side – da kan jeg umulig tro det.»

Åtte dager etter var disiplene atter sammen innendørs, og Thomas var til stede. Dørene var stengt, men Jesus kommer og trer inn i kretsen, og sier: «Fred være med dere.» Og så sier han til Thomas: «Kom hit med din finger, her er mine hender, se selv; kom hit med din hånd, og legg den i min side. Og vær ikke lenger vantro, men troende.»

Da utbrøt Thomas: «Min Herre og min Gud!»

Jesus sier: «Ja, nå tror du, fordi du fikk se; salige er de som kommer til troen uten å se.»

Også mange andre jærtegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, ting som ikke er nevnt i denne bok. Men det som her er fortalt, er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og så ved troen eie livet i hans navn.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære Jesu disipler! Den oppstandne Kristus gir oss troens kraft og trygghet. La oss vende oss i bønn til ham som ble reist opp fra de døde:

L: For alle som er satt til å forkynne oppstandelsen,
at de selv må tro det de forkynner.

L: For dem som har høy posisjon i samfunnet,
at de må våge å bekjenne troen på Jesu oppstandelse.

L: At de syke og lidende nå som i apostlenes dager
må kjenne kraften fra Den oppstandne.

L: For alle som i disse dager for første gang
mottar de hellige sakramenter,
at de må finne tro og glede i møte med Den oppstandne.

Himmelske Far, allmektige Gud,
du som reiste din Sønn opp fra de døde,
gi oss å tro budskapet om at han er oppstanden
og å vandre med ham i glede over dette.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vi ber til Kristus, som vi mennesker har hengt opp på korset, og som Faderen har oppvekket fra de døde:

L: Gi oss å gjenkjenne deg når vi møter deg i vårt liv.

L: Gi oss den samme elskende åpenhet som preget den disippel du hadde kjær.

L: Gi oss en levende tro på vår vandring mot vårt endelige mål.

L: Gi våre ledere og hyrder et grunnlag av kjærlighet å handle ut fra.

L: Gi oss katolikker i Norge styrke og mulighet til fortsatt å leve i et fruktbart katolsk fellesskap.

Allmektige Gud, du har ført Kristus på korsets vei til oppstandelsen; - før hele verden på denne veien til frelse ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta ditt folks (og dine nydøptes ) gaver, og la oss som er gjenfødt ved bekjennelsen av ditt navn og ved dåpen, nå frem til den evige salighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

(… på denne hellige dag …)

Påskens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
til alle tider å prise deg, Herre,
men med særlig jubel
- i denne hellige natt (på denne hellige dag, i denne hellige tid) -
da Kristus, vårt Påskelam, er ofret.
For han er det sanne Lam,
som borttok verdens synder,
han som ved sin død gjorde vår død til intet,
og ved sin oppstandelse gav oss livet tilbake.
Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede.
Også himlenes krefter og englenes makter
synger din herlighets pris,
idet de alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Joh 20,27

Rekk hit din hånd, og kjenn naglegapene,
og vær ikke vantro, men troende. Halleluja.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi ber deg, la påskens sakrament, som vi har mottatt, bære rike frukter i våre sinn. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Ved bortsendelsen av menigheten sies:

V: Messen er til ende, gå med fred, halleluja, halleluja.

Hvorpå det svares:

℞: Gud være lovet, halleluja, halleluja.