2. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 16:57 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),4

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

Lesning

1 Sam 15,16–23

I de dager sa Samuel til Saul: «Hold opp! Jeg skal kunngjøre deg hva Herren har talt til meg i natt.» «Tal!» svarte Saul. Samuel sa: «Enda du har så små tanker om deg selv, er du likevel høvding for Israels stammer. Herren salvet deg til konge over Israel, Han sendte deg av sted og sa: Gå og bannlys amalekittene, dette syndige folket, og strid mot dem til du har gjort ende på dem! Hvorfor adlød du ikke Herrens ord, men kastet deg over byttet og gjorde det som var Herren imot?» Saul svarte: «Jeg adlød Herrens ord og gikk den veien Herren sendte meg. Jeg førte Agag, amalekittkongen, hit, og gjorde ende på amalekittene. Men folket tok en del småfe og storfe av byttet, det beste av det som var bannlyst, for å ofre det til Herren din Gud her i Gilgal.» Da sa Samuel:

«Bryr Herren seg om brennoffer og slaktoffer som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer og villighet bedre enn fett av værer. Tross er jevngodt med spådomssynd, gjenstridighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, forkaster han deg som konge.»

Responsoriesalme

Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23

Omkved: Den som vandrer på den rette vei, ham lar jeg se Guds frelse.

Jeg laster deg ikke for dine slaktoffer,
dine brennoffer har jeg stadig for øye.
Men jeg tar ikke okser fra ditt hus
eller bukker fra dine kveer.

Hva har du med å fortelle om mine bud
og ta min pakt i din munn?
Du som hater all tukt
og kaster mine ord bak din rygg.

Slikt har du gjort - og jeg skulle tie?
Mener du at jeg er som du?
Jeg refser deg og holder det frem for deg.
Den som vandrer på den rette vei,
ham lar jeg se Guds frelse.

Evangelievers

Halleluja. Levende og aktivt er Guds ord; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Evangelium

Mark 2,18–22

En dag Johannes' disipler og fariseerne fastet, kom det noen til Jesus og spurte: «Hvordan har det seg at dine disipler ikke faster, når fariseerne og Johannes' disipler gjør det?» Jesus svarte: «Kan vel brudgommens venner faste, så lenge de har brudgommen blant seg? Nei, så lenge de er sammen med brudgommen, kan de ikke faste. Men det kommer en tid, da brudgommen skal bli tatt fra dem, og da, da kommer de til å faste. - Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på en gammel kappe, for da river det nye tøyet noe av det gamle med seg, så riften blir verre. Og ingen fyller ny vin på gamle skinnsekker, for da blir sekkene sprengt, og både de og vinen blir ødelagt. Nei, ny vin på friske skinnsekker!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Med Det gamle testamente som bakgrunn kom Jesus Kristus med Det nye testamente. La oss be til ham:

L: For den nye pakts prester,
at de i ett og alt må la seg prege av ham
som kalles den største og siste yppersteprest.

L: For alle som er tildelt makt og myndighet,
at de må utføre sine oppdrag i vissheten
om at alle har plikt til å lyde Gud,
og at vi skal stå til ansvar overfor Jesus Kristus.

L: For dem som blir foraktet
fordi de setter ham fremfor alt annet.

L: At vi må vise oss lydige mot Jesus Kristus,
og vise respekt for de prester
han har satt til å tjene blant oss.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Hellige Gud, himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus er brudgommen.
Hjelp oss, din Kirke, hans brud,
til å stole på ham i fryd og i glede.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å verdig feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),5

Du har dekket et bord for meg,
mitt beger er fylt til randen.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss,
og vi er kommet til å tro på den.

Slutningsbønn

Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.