22. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Lesning

Kol 1,21–23

Brødre, også dere, som før var fremmede for Gud og fiendtlig sinnet mot ham, onde som deres gjerninger var, - dere har han nå bragt forsoning, gjennom Kristi død som menneske i kjøtt og blod: hellige skal dere stå frem for ham, uten plett og lyte - om dere bare blir stående i troen, rotfestet og grunnfestet, uten å la dere rokke i det håp som evangeliet bringer - det evangelium som dere har hørt, som er blitt forkynt for hver skapning under himmelhvelvet, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Responsoriesalme

Sal 54 (53)

Omkved: Se, Gud kommer meg til hjelp.

Frels meg, Gud, ved ditt navn,
skaff meg rett ved din kraft.
Gud, hør min bønn,
lytt til mine ord.

Se, Gud kommer meg til hjelp,
Herren er den som holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og prise ditt navn for det er godt.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,1–5

En sabbat falt det seg slik at Jesus la veien over en kornmark, og disiplene begynte å plukke og spise aks som de gned ut med hendene. Noen av fariseerne sa: «Hvordan kan dere gjøre slikt som ikke er tillatt på sabbaten?» Jesus svarte dem: «Har dere ikke lest hva David gjorde da han ble sulten, han og folkene hans? Hvordan han gikk inn i Guds hus og tok og spiste av skuebrødene, og lot sitt følge gjøre det samme, enda det bare er prestene som har lov til å spise dem?» Og så la han til: «Menneskesønnen er herre over sabbaten.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Menneskesønnen er herre over sabbaten og viser ved det at all makt er gitt i hans hender. La oss be ham føre oss i ydmykhet frem for Guds åsyn:

L: For dem som er gitt å forvalte Kristi makt i Kirken,
at de aldri må forveksle åndelig makt
med verdslig makt og herlighet.

L: For dem som har verdslig makt,
at de må bruke den til beste for sine medmennesker.

L: For dem som lider under sykdommer og andre plager,
om hjelp fra Kristus.

L: For oss kristne som her er samlet,
om sann ydmykhet.

Allmektige, evige Gud,
du som gjennom Kristus har forsonet oss med deg,
før oss frem for ditt åsyn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.