22. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 17:12 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 3,18–23

Brødre, ingen må narre seg selv. Hvis noen av dere anser seg for å være hva denne verden kaller vis, må han gjøre seg til en tåpe, for først da blir han virkelig vis. For denne verdens visdom er i Guds øyne bare dårskap. Det står jo også skrevet: «Han som fanger de vise i deres egen list,» og videre: «Herren kjenner de vises tanker, og vet hvor tomme de er.» Derfor skal ingen sette sin lit til noe menneske; for alt er til for dere, det være seg Paulus eller Apollos eller Kefas, det være seg verden, livet eller døden, de ting som nå er eller de ting som skal komme, - alt hører dere til. Men selv hører dere Kristus til, og Kristus Gud.

Responsoriesalme

Sal 24(23),1bc-2.3-4ab.5-6

Omkved: Herrens er jorden og alt den bærer

Herrens er jorden og alt den bærer,
jorderik og alle som bor der.
Han festet den over havet,
den står fast over vannene.

Hvem kan stige opp på Herrens fjell?
Hvem kan stå i hans helligdom?
En mann med rent hjerte
og skyldfrie hender.

Han mottar velsignelse fra Herren,
rettferdighet fra Gud sin frelser.
Dette er den ætt som søker Herren,
Jakob som søker ditt åsyn.

Evangelievers

Halleluja. Kom og følg meg, sier Herren, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Halleluja.

Evangelium

Luk 5,1–11

En gang Jesus stod ved Gennesaretsjøen, og folkemengden trengte seg om ham for å høre Guds ord, fikk han se to båter som lå ved bredden; fiskerne var gått i land og holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene, som tilhørte Simon, og bad ham legge litt ut fra land. Og sittende i båten underviste han så folket. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet, og kast noten til fangst!» Simon svarte: «Mester, vi har strevet hele natten og ingenting fått. Men siden det er du som sier det, skal jeg forsøke et kast.» Så gjorde de det, og fikk en så stor mengde fisk at noten holdt på å ryke; de måtte vinke til kameratene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og begge båtene ble så fulle av fisk at de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, falt han på kne for Jesus og sa: «Gå vekk fra meg, herre, synder som jeg er!» For både han og alle som hadde vært med, var blitt redselsslagne over fangsten de hadde fått, - Sebedeussønnene Jakob og Johannes også, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi er Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier. La oss vende oss til Kristus:

L: For alle som gjennom kall, stand og oppdrag
har et spesielt ansvar for å vinne mennesker for Gud.
La oss påkalle ham som gjorde mirakelet
med den store fiskefangst.

L: For dem som har ansvaret for å skape en god verden
der vi lever i harmoni med Gud og med hverandre.
La oss påkalle ham som vi alle tilhører.

L: For dem som ikke makter å leve et liv som er Gud verdig.
La oss påkalle ham som gir visdom og innsikt.

L: For oss som strever med å utrette noe for Guds rike.
La oss påkalle ham som gjør mer enn vi vet å be om.

Barmhjertige Gud,
du som gjennom Kristus gir styrke og kraft,
gi oss å glede oss over dine velgjerninger.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.