23. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 10. aug. 2022 kl. 14:14 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

1 Tim 1,15–17

Det er et sant ord, og all tillit verd, at Kristus Jesus er kommet til verden for å frelse syndere, - og den fremste blant dem er jeg. Og nettopp derfor var det jeg fikk miskunn, for at jeg skulle være det første eksempel på Jesu Kristi store tålmod, et bilde på alle dem som siden skulle komme til troen på ham og vinne evig liv. Ære og herlighet til kongen for alle tider, den udødelige, usynlige og eneste Gud, i all evighet! Amen.

Responsoriesalme

Sal 113(112),1b-2.3-4.5a+6-7

Omkved: Herrens navn være lovet, fra nu av og til evig tid.

Alle Herrens tjenere,
lovpris Herrens navn.
Velsignet være Herrens navn,
fra nu av og til evig tid.

Fra soloppgang til soleglad,
høylovet Herrens navn.
Høyt over alle folk står han,
hans ære er himmelhøy.

Hvem er som Herren vår Gud?
hvis trone i det høye står,
som ser til dypest dyp,
som reiser arming opp av støv,
fra sølen fattig mann.

Evangelievers

Halleluja. Den som elsker meg, han akter på mitt ord, så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,43–49

På den tid sa Jesus til disiplene: «Noe godt tre som bærer slett frukt, finnes ikke, men heller ikke noe dårlig tre med god frukt. Et tre kjennes på den frukt det bærer: En kan jo ikke plukke fiken av tistler, eller høste vindruer av tornekratt. Et godt menneske henter gode ting frem fra sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske onde ting fra sitt onde indre. For munnen bærer frem hva hjertet er fullt av.

Hvorfor kaller dere meg: 'Herre, herre,' - når dere allikevel ikke gjør som jeg sier? Enhver som kommer til meg og hører mine ord og innretter sitt virke derefter, jeg skal si dere hvem han er lik. Han ligner en mann som bygde et hus; han grov dypt og la grunnmuren på fjell. Og da elven flommet over og vannmassene brøt mot huset, klarte de ikke å rokke det, forsvarlig bygd som det var. Men den som hører uten å gjøre, han ligner en mann som bygde sitt hus på bare bakken, uten grunnmur. Og da flommen kom, falt det straks over ende; og den manns hus brøt fullstendig sammen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus er selv livets tre som bærer god frukt. La oss be om å ligne ham:

L: For alle som er satt til å utøve prestetjeneste:
La oss påkalle ham som frembar sitt legeme og blod
som sonoffer for all synd.

L: For alle som tegner eller bygger hus i vår tid:
La oss påkalle ham som anvendte datidens husbygging
som bilde på den åndelige husbygging.

L: For de svake og ensomme i Kirken:
La oss påkalle ham som forener oss i sitt legeme.

L: For oss når vi er utålmodige overfor hverandre:
La oss påkalle ham som er den tålmodige.

Himmelske Far,
du som har skapt og opprettholder verden,
omskap oss til å bære god frukt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.