23. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 9. aug. 2022 kl. 15:26 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

1 Kor 6,1–11

Brødre, når en av dere har sak med en annen, er det så virkelig noen som kan få seg til å søke rett hos dem som ikke selv er rettferdige, i stedet for hos de hellige? Vet dere da ikke at de hellige skal sitte til doms over verden? Og hvis det er ved dere at verden skal få sin dom, skulle dere da ikke være gode nok til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi en gang skal dømme engler? Så meget mer må vi da kunne ordne det som hører dagliglivet til. Men nå, om dere har saker å føre om disse ting, så tar dere til dommere folk som ikke aktes for noe innen kirken! Ja, jeg sier dette til deres skam. Så det finnes altså ikke en eneste forstandig mann blant dere, som kan avgjøre en tvist mellom sine brødre?

Nei, bror fører sak mot bror, og det for de vantros domstoler! Det er jo allerede et nederlag for dere å ligge i sak med hverandre. Hvorfor tåler dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller la seg plyndre? I stedet er det dere selv som gjør urett og plyndrer andre, ja, til og med brødre! Vet dere kanskje ikke at de som gjør urett, får ikke del i Guds rike? Men ta ikke feil! Hverken usedelige mennesker eller avgudsdyrkere, hverken ekteskapsbrytere eller kvinnaktige eller gutteskjendere, hverken tyver eller folk som er ute efter andres gods, hverken drukkenbolter eller spottere eller svindlere skal få del i Guds rike.

Og slik var dere selv en gang, noen av dere. Men dere har latt dere tvette rene; dere er blitt helliget og rettferdiggjort ved vår Herre Jesu Kristi navn, ved Ånden fra vår Gud.

Responsoriesalme

Sal 149,1b-2.3-4.5-6a+9b

Omkved: Herren elsker sitt folk.

Syng en ny sang for Herren,
syng hans pris i de helliges forsamling.
Israel skal fryde seg i sin skaper,
Sions barn juble for sin konge.

De skal love ham med dans,
synge for ham til pauke og citar.
For Herren elsker sitt folk,
lønner de saktmodige med frelse.

Hans venner skal juble med ære,
fryde seg på sitt leie.
Med lovsang til Gud i sin munn:
Æren tilkommer alle hans venner.

Evangelievers

Halleluja. Det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,12–19

På den tid gikk Jesus opp i fjellet for å be, og tilbragte hele natten i bønn til Gud. Og da det var blitt dag, kalte han disiplene til seg og valgte ut tolv blant dem, som han kalte «apostler»: Simon, som han kalte Peter, og Andreas hans bror; Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, med Simon som kaltes den nidkjære, Judas sønn av Jakob, og Judas Iskariot, han som ble forræder. Sammen med dem gikk han ned fra fjellet og ble stående på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler, og en stor skare av folk fra hele Judea og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyros og Sidon; de var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av vanhellige ånder gjorde han friske. Og hele folkemengden søkte å komme til å røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham som helbredet alle.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Gjennom Kristus har Gud kalt oss til det himmelske rike. La oss vende oss til ham i bønn:

L: For apostlenes etterfølgere, biskopene,
at de etter Kristi eksempel må vie tid til bønn.

L: At dommerne må se sitt guddommelige kall
og ikke overskride sine grenser.

L: For dem i Kirken som lider
som følge av dårlig lederskap,
om hjelp og støtte.

L: For dem på dette sted som Kristus kaller,
om vilje og forstand til å ta imot kallet.

Barmhjertige Gud,
gjennom den hellige dåp
har du gitt oss del i Kristi oppstandelse.
Hjelp oss å leve i samsvar med din vilje for oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.