24. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 17:19 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tim 3,14–16

Kjæreste, jeg håper jeg snart kan komme til deg, men jeg skriver likevel dette, for det tilfelle at jeg skulle bli forsinket, slik at du kan vite hvordan man skal gå frem i Guds hus, den levende Guds kirke, sannhetens støtte og grunnvoll. Ja, alle må bekjenne, at stort er vår religions mysterium:

Han som trådte frem i kjøtt og blod - og triumferte gjennom Ånden som ble skuet av engler - og forkynt for folkeslagene, som ble trodd i verden - og opphøyet i guddomsglans.

Responsoriesalme

Sal 111(110),1-2.3-4.5-6

Omkved: Store er alle Guds verker, verdige til ettertanke for alle som elsker dem.

Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte
i de rettferdiges råd og forsamling.
Store er alle Guds verker,
vel gransket av alle som elsker dem.

Høyhet og herlighet er hans gjerning,
og hans rettferd står til evig tid.
Han har satt sine under et varig minne.
Herren er nådig og barmhjertig.

Han har gitt dem føde som frykter ham,
han minnes sin pakt til evig tid.
Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk,
han har gitt dem hedningefolkenes arv.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er ånd og liv, det er du som har det evige livs ord. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,31–35

På den tid sa Jesus: «Hvem skal jeg da ligne dette slektledd med? Ja, hvem ligner vel disse menneskene på? De er lik barn som sitter på torvet og roper til hverandre:

Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse!

Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. For Johannes Døperen kom, han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier: Han er besatt! Så kom Menneskesønnen, han både spiser og drikker, og da heter det: Se på den storeteren og svirebroren, venn med tolloppkrevere og syndig pakk! - Men Visdommen blir æret av alle som er dens barn.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Kristus Herren er Visdommen. La oss vende oss til ham:

L: Med bønn om at Kirken i sin forkynnelse og sitt virke
må vise seg som Guds levende Kirke,
sannhetens støtte og grunnvoll.

L: At Visdommen fra Gud må gjennomsyre samfunnslivet.

L: At de lidende må merke fruktene
av kristen tro, håp og kjærlighet.

L: For oss kristne på dette sted,
at vi må gå frem på rett vis i Guds hus,
den levende Guds Kirke.

Barmhjertige Gud,
om din Sønn het det at han spiste og drakk
og var venn med syndig pakk.
Hør oss og bevar oss som Visdommens barn.
Ved ham, Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.