26. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 10. apr. 2022 kl. 13:50 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎1. lesning)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

1. lesning

Am 6,1a.4–7
Nå blir det slutt på skrålet fra dem som ligger og drar seg

Så sier Herren, den Allmektige:

«Ve dem som sitter trygge på Sion og sorgløse på Samarias fjell. De ligger på elfenbensbenker og strekker seg på divaner, de spiser lam fra fåreflokken og gjøkalver fra buskapen. De skråler til harpetoner og finner opp instrumenter likesom David gjorde. De drikker vin av offerskåler og salver seg med den beste olje, men sørger ikke over Josefs skade. Derfor skal de nå føres bort, fremst blant fangene; da blir det slutt på skrålet fra dem som ligger og drar seg!»

Responsoriesalme

Sal 146 (145),7. 8–9a. 9bc–10.

Omkved: Lov Herren, min sjel!

Herrens troskap varer til evig tid.
Han gir de undertrykte rett
og mat til dem som hungrer.
Herren løser de fangne.

Herren åpner de blindes øyne,
han reiser den som er bøyet.
Herren verner den som er fremmed,
for enker og faderløse er han en støtte.

Herren elsker de rettferdiges vei,
de ugudelige fører han på blindvei.
Herren er konge for evig,
han er Sions Gud fra slekt til slekt.

2. lesning

1 Tim 6,11–16
Bevar disse bud inntil Herren trer frem

Du, Guds mann, streb etter rettskaffenhet og fromhet, tro og kjærlighet, tålmod og mildhet. Kjemp troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til og som du bekjente deg til, den gang du i mange vitners nærvær avla den store bekjennelse.

For Guds åsyn – han som gir alle ting liv – og i Jesu Kristi nærvær, han som selv avla sitt store vitnesbyrd for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg å bevare disse bud, uten plett og lyte, inntil vår Herre Jesus Kristus trer frem i lyset. Det skal skje når tiden er inne, på et bud fra den Salige, den eneste Hersker, kongenes Konge og herskernes Herre, han som alene eier udødelighet; som bor i et utilgjengelig lys, som intet menneske har sett eller kan se, ham være ære og makt i all evighet! Amen.

Halleluja

2 Kor 8,9

Halleluja. Jesus Kristus, han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde han dere rike. Halleluja.

Evangelium

Luk 16,19–31
Du hadde det godt, og Lasarus led vondt; nå blir han trøstet, mens du lider

På den tid sa Jesus til fariseerne:

«Det var en gang en rik mann som gikk kledd i purpur og fineste lin, og hver eneste dag holdt overdådige fester. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann, som het Lasarus, full av verkende sår. Han ønsket ikke bedre enn å stille sin sult med de smulene som falt fra den rikes bord. Og hundene kom og slikket sårene hans. Så hendte det at den fattige døde, og englene hentet ham og la ham i Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet.

Og da han slo øynene opp i dødsriket, var han i pine; og langt borte så han Abraham og Lasarus som lå opp til hans bryst. Da ropte han til Abraham: ‘Far, ha miskunn med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe en finger i vann og væte tungen min. For her i ilden lider jeg store kvaler.’

Da svarte Abraham: ‘Min sønn, husk at du hadde det godt mens du levet, og Lasarus led vondt; så nå blir han trøstet her, mens du lider. Og dessuten er det satt et dypt svelg mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra over til dere, eller fra dere over til oss, selv om de ønsket det.’

Da sa den rike: ‘Men da ber jeg deg, far, at du sender ham hjem til oss, for jeg har fem brødre. La ham fortelle dem hva han vet, så at iallfall de kan unnslippe dette pinselsstedet.’

Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene; de får høre på dem!’ Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg!’

Men Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen oppstår fra de døde.’»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Siste søndag i september (25. eller 26. søndag i det alminnelige kirkeår) er i Norge Caritas-søndag hvor Kirken spesielt ber for caritas-arbeidet.

Kjære kristne! Timotheos ble oppfordret til å kjempe troens gode strid og gripe det evige liv som han var kalt til og som han hadde bekjent seg til. La oss be Herren hjelpe oss til det samme:

L: Om at Kirken i forkynnelsen for både døpte og udøpte
må lykkes i å nå frem med budskapet og sannheten:
at det som skjer i dette liv,
er bestemmende for det kommende.

L: For våre verdslige myndigheter,
at de må huske hvilket ansvar innfor Gud som de bærer
for hvert eneste trengende enkeltmenneske.

L: For dem som renses i skjærsilden,
om den evige hvile og det evige lys.

L: At vi med liv og sjel, med hjerte og kropp,
må vise omsorg for våre levende og døde søsken.

L: (For det arbeid blant de nødlidende
som Caritas står for.)

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du miskunnet deg over den fattige Lasarus.
Vis også oss din miskunn og gjør oss mer lik deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Far! Tillitsfullt ber vi deg som har delt alt med oss:

L: Åpne våre hjerter for medmenneskene, gjør våre øyne seende, våre ører hørende og våre hender virksomme for å lindre verdens nød.

L: La ikke oss som lever i et rikt land bli forført av rikdommen, slik at vi mister sansen for vesentlig og uvesentlig.

L: Vi ber for alle som har innflytelse på verdens økonomi og handel, at medmenneskelighet må erstatte jaget etter profitt.

L: La oss gjenkjenne din Sønn i ethvert medmenneske, og aldri gå likegyldige forbi.

L: La enhver av oss også i det små vise rettskaffenhet, mildhet og kjærlighet, slik at vi kan lette veien for dem vi møter.

L: Før oss frelst gjennom denne verden og inn i ditt rike.

Allmektige Gud. Du har åpenbart for ditt folk at ditt vesen er fellesskap og kjærlighet. Kjærlig kaller du oss til å ha del i dette fellesskapet, og til å dra våre medmennesker inn i det. Gi din Kirke Kristi Ånd, slik at den kan rekke ut etter medmennesket med omsorg, respekt og kjærlighet. Det ber vi deg om, Du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.