26. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:23 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Job 38,1.12–21;39,36–38

Herren svarte Job i en storm: Har du noen gang kalt morgenen frem og vist morgenrøden dens plass, så den kunne ta fatt i jordens kanter og riste de gudløse av? Da formes jorden som leire under seglet og farves som en kledning. Da svinner lyset for de onde, og armen de løftet, blir knust. Har du nådd frem til havets kilder og vandret på bunnen av det store dyp? Har dødens porter vist seg for deg, så du dørene til det sorteste mørke? Har du skuet ut over jordens vidder? Si fra om du kjenner alt dette! Hvor går veien til lysets bolig? Og hvor holder mørket til? Ta det med dit det hører hjemme, du kjenner jo stiene til dets hus. Du vet det vel, for du var dengang født, så tallrike er dine dager!

Job svarte Herren: Nei, til det er jeg for liten. Hva skulle jeg vel svare deg? Jeg legger hånden på min munn. Én gang har jeg talt, nå kan jeg ikke svare; ja, to ganger tok jeg til orde, men gjør det ikke mer.

Responsoriesalme

Sal 138 (139)

Omkved: Herre, led meg på evighets vei.

Herre, du gransker og kjenner meg,
om jeg sitter eller står opp så vet du det.
Du kjenner mine tanker langt borte fra,
vet min vei og mitt hvilested.

Hvor skal jeg gå fra din ånd,
hvor skal jeg fly fra ditt åsyn?
Farer jeg opp til himmelen, så er du der,
reder jeg mitt leie i dødsriket, er du der.

Tar jeg morgenrødens vinger,
fester jeg bo ved havets grense,
din hånd leder meg også der,
din høyre holder meg fast.

Du har dannet hjerte og nyrer,
fra mors liv har du formet meg.
Jeg takker deg fordi jeg er underfullt skapt,
og underfull er din gjerning.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst i dag. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,13–16

På den tid sa Jesus: «Ve deg, Korazin! ve deg, Betsaida! for om de undergjerninger som dere har opplevd, var skjedd i Tyros eller Sidon, ville de forlengst ha vendt om og sittet i sekk og aske. Og på Dommens Dag skal det ikke gå Tyros og Sidon så ille som dere. Og du, Kafarnaum - så du tror du skal heve deg like til himmelen? Nei, til dødsriket skal du bli styrtet ned! - Den som lytter til dere, lytter til meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster også den som har sendt meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus har gitt biskopene og deres medtjenere, likesom apostlene og de sytti han sendte ut, makt og utrustning til å opptre i hans sted. La oss be om hjelp i dette oppdrag:

L: For alle som taler i Kristi navn
og opptrer i hans person,
at de selv må være kledd i ydmykhet.

L: For statens og samfunnets ledere,
om at de må høre og ta imot Guds kall.

L: For alle som gjennom ulydighet mot Gud
har kalt ulykke ned over seg selv,
om barmhjertighet nå og på den ytterste dag.

L: At vi må frykte og elske Gud,
han som er hellig og allmektig.

Barmhjertige Gud,
du som kaller til omvendelse,
gi Evangeliets tjenere selv å være
gode bilder på ekte omvendelse til deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.