26. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:23 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Job 42,1–3.5–6.12–17

Job svarte Herren: Jeg vet at du makter alt, det du vil, det kan du gjøre. Hvem er det som fordunkler ditt råd med uforstandige ord? Jeg har talt om ting jeg ikke forstod, om slikt som var så underfullt at jeg ikke kunne skjønne det. Før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor tar jeg hvert ord tilbake og gjør bot i støv og aske.

Fra nå av velsignet Herren Job enda mer enn før. Han fikk fjorten tusen sauer, seks tusen kameler, tusen par okser og tusen eselhopper. Og han fikk igjen syv sønner og tre døtre. Den ene kalte han Jemima, den andre Kesia og den tredje Keren-Happuk. Det fantes ikke i hele landet så vakre kvinner som Jobs døtre, og faren gav dem arv sammen med deres brødre.

Siden levde Job i 140 år. Han fikk se barn og barnebarn i fire slektledd. Så døde Job, gammel og mett av dager.

Responsoriesalme

Sal 118 (119)

Omkved: La ditt åsyn lyse over din tjener, Herre.

Gi meg forstand og innsikt,
for jeg tror på dine bud.

Det var godt for meg å bli ydmyket,
så jeg kunne lære dine bud.

Herre, jeg vet at din lov er rettferdig,
for din trofasthets skyld har du ydmyket meg.

Alt som er står fast ved ditt ord,
for alle ting tjener deg.

Jeg er din tjener, gi meg innsikt,
så jeg kan skjønne dine bud.

Ditt ord gir oss lys ved sin klarhet,
gjør den enfoldige vis.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,17–24

På den tid kom de toogsytti disiplene tilbake til Jesus og fortalte gledesstrålende: «Herre, til og med demonene adlyder oss i ditt navn!» Han svarte dem da: «Jeg så hvordan Satan falt som et lyn fra himmelen. Ja, - jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner, og til å tråkke hvert av Fiendens anslag under fot, og ingenting kan skade dere. Allikevel: Gled dere ikke over at demonene er dere underlagt, men over at deres navn står oppskrevet i himlene.» Og i samme øyeblikk jublet han, beveget av den hellige Ånd: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg!» «Alle ting har min Far lagt i min hånd; ingen vet hvem Sønnen er unntagen Faderen, eller hvem Faderen er, unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare det for.» Og så vendte han seg særskilt til disiplene og sa: «Salige er de øyne som får se hva dere ser! For det skal dere vite, at profeter og konger i hopetall har ønsket å se hva dere ser, uten å få oppleve det, å høre hva dere hører, uten at det ble dem til del.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud som har velsignet oss med sine gaver, vil gi oss del i enda større velsignelse. La oss be om hjelp til verdig å ta imot hans gaver:

L: For alle som har fått nåde
til å formidle Guds velsignelse,
at de også må glede seg over
å ha fått navnene sine skrevet i himmelen.

L: For våre politikere og andre samfunnsledere,
at de aldri må la noe være viktigere enn Guds rike.

L: For dem som i nød og ulykke
synes at Gud er langt borte,
at de igjen må glede seg i ham.

L: Om sann kristen glede
i vår menighet (vårt fellesskap).

Barmhjertige Gud,
vi har hørt om deg.
Fyll oss med glede og tillit til deg
og gi oss som Job å bøye oss i støv og aske.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.