26. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:23 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Job 3,1–3.11–17.20–23

Job åpnet sin munn og forbannet den dagen han ble født. Han tok til orde og sa:

Bort med den dagen da jeg ble født, den natten som sa: «En gutt er unnfanget!» Måtte den dagen bli oppslukt av mørket! Måtte Gud i det høye ikke regne med den og lyset aldri skinne på den! Hvorfor døde jeg ikke ved fødselen, utåndet straks jeg kom frem? Hvorfor tok de meg på fang og la meg til brystet så jeg fikk die? Nå kunne jeg ha ligget stille og sovet i fred og ro, sammen med konger og styresmenn som bygget seg slott der det nå er ruiner, eller med stormenn som eide gull og fylte sine hus med sølv. Eller jeg hadde ikke vært til, likesom et nedgravd foster, lik barn som aldri så dagens lys. Der raser ikke de gudløse mer, der hviler de som har mistet sin kraft. Hvorfor lar han en lidende se dagens lys, hvorfor gir han fortvilte mennesker liv? De venter forgjeves på døden og søker den med større iver enn en graver efter skjulte skatter. De gleder seg over en gravhaug og fryder seg når de finner en grav. Det er folk som ikke ser noen utvei; Gud har stengt hver sti for dem.

Responsoriesalme

Sal 87 (88)

Omkved: Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud.

Herre, min Gud, min frelse,
dag og natt roper jeg til deg.
La min bønn nå opp til deg,
lytt til min klage.

For min sjel er tynget av mismot,
og jeg står ved dødsrikets grense.
Jeg telles alt blant dem
som farer ned i dypet.

Jeg er en rettferdig mann.
Forkastet lik en av de døde som alt er i graven,
en du ikke lenger husker,
skilt fra din hånd.

Du har lagt meg i det dypeste dyp,
i avgrunnens mørke.
Din vrede tynger meg,
og dine bølger skyller over meg.

Evangelievers

Halleluja. Menneskesønnen er kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenger for de mange. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,51–56

Da det led mot den tid da Jesus skulle tas bort fra denne verden, styrte han uten å nøle sine skritt mot Jerusalem. Han sendte folk i forveien med bud; og de gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. Da disiplene Jakob og Johannes så det, spurte de: «Herre, vil du at vi skal få ild til å falle ned fra himmelen og fortære dem?» Men han vendte seg til dem og satte dem i rette. Så fortsatte de til en annen by.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi blir alle møtt av motgang og uvennskap. La oss be om hjelp til å bære vanskelighetene på kristent vis:

L: For alle Kirkens forkynnere av Evangeliet
når det blir lagt hindringer i veien for dem,
at de ikke må ty til ukristelig maktbruk.

L: For dem som har ansvaret for å skape fred
i Jerusalem og i landet omkring.

L: For dem som er så hardt rammet av det som er ondt,
at de har mistet livets store gave av syne,
om hjelp fra Kristus som gikk i døden for oss.

L: For alle hos oss som har det vondt,
om hjelp til å klage sin nød innfor Gud.

Himmelske Far,
du som tok din Sønn opp til himmelen,
bevar i oss håpet om det himmelske Jerusalem.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.