27. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. nov. 2019 kl. 18:09 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn musikkforslag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Mos 2,18–24
Og de to skal være ett

Herren Gud sa:

«Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.»

Og Herren Gud tok jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen. Og han førte dem til mannen for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mannen gav hver levende skapning, det skulle den ha. Så satte mannen navn på alt feet, alle fuglene under himmelen og alle ville dyr i marken. Men for seg selv fant mannen ingen hjelper som var hans like.

Så lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygget han en kvinne og førte henne bort til ham.

Da sa mannen: «Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.» Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.

Responsoriesalme

Sal 128 (127),1–2. 3. 4–5. 6

Omkved: Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.

Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeid skal du nyte,
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk
inne i ditt hus.
Dine barn er som oljekvister
omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet
som frykter Herren.
Herren velsigne deg fra Sion,
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager!

Herren la deg se dine sønners sønner.
Fred over Israel!

2. lesning

Hebr 2,9–11
Den som helliger og de som blir helliget, har alle ett og samme opphav

Brødre, vi ser Jesus, han som «for en liten stund er gjort ringere enn englene», kronet med ære og herlighet, fordi han led døden; det vil si at hans død ved Guds nåde er ment å komme alle mennesker til gode.

Han som er alle tings opphav og mål, ville jo føre store skarer av barn frem til sin herlighet; så gjorde han også rett i å la deres frelses høvding gå gjennom lidelser frem til fullendelse. Den som helliger og de som blir helliget, har alle ett og samme opphav; derfor skammer han seg heller ikke ved å kalle dem brødre.

Halleluja

1 Joh 4,12

Halleluja. Dersom vi elsker hverandre, da bor Gud i oss,
og hans kjærlighet blir fullendt i oss. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,2–16 (kortere form: 10,2–12)
Det som Gud har sammenføyd, det har mennesket ikke lov til å adskille

På den tid kommer det noen fariseere som vil sette Jesus på prøve, og spør: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?»

Han svarer: «Hva har Moses bestemt angående dette?»

De sier: «Moses tillater mannen å sette opp en skilsmisse-erklæring, og sende henne fra seg.»

Jesus sier da: «For deres opprørske hjerters skyld satte Moses denne bestemmelsen. Men i skapningens opphav ‘gjorde han dem til mann og kvinne’, og ‘derfor skal mannen forlate sin far og mor, og de to skal bli ett legeme’. Altså er det ikke lenger to, men ett legeme. Og det som Gud da har sammenføyd, det har mennesket ikke lov til å adskille.»

Senere, da de var kommet i hus, tok disiplene opp spørsmålet igjen. Han sier da: «En mann som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd overfor den første. Og det samme gjelder en kvinne: Skiller hun seg fra sin mann og gifter seg med en annen, er det også ekteskapsbrudd.»

[Folk bar frem små barn til ham for at han skulle røre ved dem. Men disiplene avviste dem barskt. Da Jesus så det, ble han harm og sa til disiplene: «La barna komme til meg, og vis dem ikke bort. For Guds rike tilhører nettopp slike som dem. Ja, det sier jeg dere, at den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han kommer ikke dit inn.»

Så tok han dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.]

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Til beste for oss mennesker og til et vitnesbyrd om Guds rike har Gud innstiftet ekteskapet, og mellom døpte har Kristus opphøyet det til et sakrament. La oss be om hjelp til å bruke Guds gave rett:

L: For alle døpte som er gift,
at de med sine liv må vitne
om Guds troskap og kjærlighet

L: Om en god og tjenlig familiepolitikk.

L: For alle barn og ektefeller
som lider på grunn av ekteskapsbrudd.

L: For gifte og ugifte på dette sted,
om vilje og bistand til et rent liv
– også på det seksuelle område.

Himmelske Far,
du ville ikke at mennesket skulle være alene.
Hjelp oss å skape gode familier etter din vilje,
og å vise kristen omsorg for dem som står alene.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud og kjærlige Far, i dag ber vi deg:

L: Vær med alle ektepar og alle som forbereder seg på ekteskapet, at de finner glede i hverandre og forstår at kjærligheten er ditt verk.

L: Gi oss å forstå at om mann og kvinne ikke er make, så er de helt og fullt likeverdige, elsket av deg og kalt til å utfylle hverandre.

L: Vær nær alle som strever med livet og ekteskapet. Gi dem utholdenhet, håp og trofasthet. Du alene kjenner deres hjerter, stå dem bi med din hjelp og trøst.

L: Vær med alle som lengter etter kjærligheten, gi deres lengsel et svar som fører dem nærmere til deg.

L: Skjenk alle ensomme trøst i din Sønns, Vår Herre Jesu Kristi særlige nærvær. Trøst alle som sørger over tapet av sine kjære, og fyll deres hjerter med et levende håp.

Allmektige, evige Gud. Du er som en far og en mor for alle dine barn, velsign og bevar våre familier. La dem bli stedet der våre liv leves under din nådes milde vern; og der vi først erfarer tro, håp og kjærlighet. Det ber vi deg om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag