27. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 16:18 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Gal 1,6–12

Brødre, jeg forundrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som ved Kristi nåde har kalt dere, for å gå over til et annet evangelium. For der er jo i virkeligheten ikke noe annet. Det er bare så at noen prøver å bringe forvirring blant dere ved å forvanske Kristi evangelium. Og om så vi selv, ja, om så en engel fra himmelen forkynte dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere - han skal være lyst i bann! Som vi har sagt det før, så gjentar jeg det nå, at om noen forkynner dere et evangelium som avviker fra det dere allerede har mottatt - han skal være bannlyst.

Og hva synes dere nå: at det er menneskers gunst jeg er ute efter med dette? Eller er det Gud jeg vil være til behag? Er det mennesker jeg søker å være til lags? - Men hvis jeg søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.

For dere skal vite, brødre, at det evangelium som dere har fått forkynt av meg, det er ikke noen menneskelig oppfinnelse. For ikke var det av noe menneske jeg mottok det, ikke var det noe menneske jeg lærte det av; det kom til meg gjennom en åpenbaring fra Jesus Kristus selv.

Responsoriesalme

Sal 111(110),1b-2.7-8.9+10c

Omkved: Store er alle Guds verker, verdige til eftertanke for alle som elsker dem.

Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte
i de rettferdiges råd og forsamling.
Store er alle Guds verker,
vel gransket av alle som elsker dem.

Hans henders gjerning er rett og troskap,
pålitelige er alle hans bud.
De står fast for evig,
de er gjort i rettvishet og sannhet.

Forløsning sendte han sitt folk,
han bød dem sin pakt til evig eie.
Hans navn er hellig og vekker frykt,
hans pris skal lyde til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,25–37

På den tid var det en lovkyndig som ville sette ham på prøve; han kom frem og spurte: «Mester, hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv?» Jesus sa: «Hva står skrevet i Loven? Hva leser du der?» Han svarte: «Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, med all din kraft og all din hug, og din neste som deg selv.» Jesus sa da: «Du svarte rett. Gjør dette, så vinner du livet.» Men den annen ville ikke gi tapt og spurte: «Men hvem er så min neste?» Da tok Jesus til orde og sa:

«En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko og falt i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham til sist ligge halvdød igjen. Nå falt det seg slik at en prest kom samme vei; han så ham, men gikk forbi. Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi. Men så kom det en samaritan reisende; han fikk øye på mannen og ble grepet av medynk med ham. Han gikk bort til ham, forbandt sårene hans og renset dem med olje og vin. Så satte han ham opp på sitt eget ridedyr og tok ham med til et herberge hvor han pleiet ham. Og dagen efter tok han frem to denarer som han gav til verten og sa: 'Sørg vel for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.' Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en 'neste' for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Han som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Så gå du bort og gjør som han!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Ifølge apostelen Paulus finnes det bare ett Evangelium. La oss be Herren i sin miskunn gi oss å være tro mot dette budskap i gode og onde dager:

L: For alle høye tjenere i Kirken,
at deres oppdrag aldri må fortrenge omsorgen for de lidende.

L: For dem som har ansvaret for å skape et trygt samfunn,
at de må utføre sin gjerning som en tjeneste for Kristus.

L: For alle som er rammet av overfall og andre ulykker,
eller som selv har rammet andre med noe vondt.

L: Om at vi må bli preget av den barmhjertige samaritans forbilde.

Himmelske Far,
du som gjennom din Sønns virke
har lært oss hvem som er vår neste,
hjelp oss å elske vår neste slik din Sønn gjorde.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.