29. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. nov. 2019 kl. 18:09 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn musikkforslag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 53,10–11
Fordi han gav sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve lenge

Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Fordi han gav sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve lenge, og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang. Etter all sin møye og sjelenød, skal han se lys og mettes. Når de kjenner ham, skal han, min rettferdige tjener, rettferdiggjøre de mange; for han har båret deres synder.

Responsoriesalme

Sal 33 (32),4–5. 18–19. 20 og 22

Omkved: Herre, la din miskunn hvile over oss,
for vi setter vår lit til deg! 

Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd,
jorden er full av Herrens miskunn.

Herrens øye hviler over dem som frykter ham,
som bier på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden,
holde dem i live på nødens dag.

Vår sjel ser hen til Herren.
Han er vårt skjold og vår hjelper.
Herre, la din miskunn hvile over oss,
for vi setter vår lit til deg.

2. lesning

Hebr 4,14–16
La oss tre frimodig frem for nådens trone

Brødre, så la oss da holde fast ved vår bekjennelse, i bevisstheten om den mektige yppersteprest vi har: Jesus, Guds sønn, som er gått inn gjennom alle himler. Han er jo heller ikke den som er ute av stand til å føle med vår jordiske skrøpelighet; tvert imot, han er blitt prøvet i alt og har i sin likhet med oss fått kjenne de samme fristelser som vi – bare uten synd. La oss da tre frimodig frem for nådens trone, for å søke miskunn og finne Guds nådes hjelp i rette tid.

Halleluja

Mark 10,45

Halleluja. Menneskesønnen er kommet for å tjene
og gi sitt liv som løsepenge for de mange. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,35–45 (kortere form: 10,42–45)
Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv som løsepenge for de mange

[På den tid kom de to Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, frem til Jesus og sa: «Mester, vi vil gjerne få be deg om en gunst.»

Jesus svarte: «Og hva skal det være?»

De sier da: «Lov oss at vi skal få sitte ved din side, når du troner i din herlighet – den ene ved din høyre og den annen ved din venstre!»

Men Jesus svarer: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg drikker, eller ta imot den dåp som jeg skal igjennom?»

De sier: «Det kan vi.»

Men Jesus svarer dem: «Det beger jeg drikker, skal også dere få drikke, og min dåp skal også dere døpes med. Men hvem som skal sitte ved min høyre og ved min venstre side, det tilkommer det ikke meg å avgjøre. Det vil bli slik som det er bestemt.»

De ti andre, som hørte dette, ble meget oppbragt på Jakob og Johannes.] Jesus kalte disiplene til seg og sa:

«Dere vet hvordan de som kalles folkenes ledere rår som herrer over dem, og hvorledes stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil være den første, han skal være alles slave. Menneskesønnen er nemlig ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for de mange.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Nest siste søndag i oktober (29. eller 30. søndag i det alminnelige kirkeår) er «misjonssøndagen», hvor Kirken spesielt ber for misjonen.

Kjære troende! Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for de mange. La oss be om å bli ham lik:

L: For alle kristne,
at livet må være et vitnesbyrd om Menneskesønnen.

L: For statsledere og andre med høy stilling,
at de må vise seg som folkenes tjenere.

L: For alle som sliter i stor møye og sjelenød,
at de må se lys og bli mettet
– slik Gud gjennom profeten Jesaja lovet sin tjener.

L: For oss syndere,
at vi må glede oss over Guds rettferdige tjener
– han som har båret våre synder.

L: (For det kristne misjonsarbeid og misjonærene
og for vårt eget misjonsengasjement.)

Hellige, allmektige Gud,
du som har latt vår mektige yppersteprest,
Jesus Kristus, gå gjennom alle himler,
vær oss nådig i vår skrøpelighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Far, når vi i dag på misjonssøndagen markerer enheten og kjærligheten mellom alle Kirkens barn, ber vi deg tillitsfullt:

L: Gi oss tro, slik at vi i ord og gjerning kan forkynne evangeliet om din barmhjertighet og kjærlighet for våre medmennesker.

L: Gi oss håp, slik at vi kan avlegge vitnesbyrd om dette håpet, og således gi det videre til alle som sliter med fattigdom, ufred, sykdom og fortvilelse.

L: Gi oss kjærlighet til din Kirke, og la oss føle ansvar for dens liv. La oss med deg gledes over dens tro og bære over med dens svakhet.

L: Gi oss varme hjerter, slik at ditt lys gjennom oss kan opplyse mørket og fordrive kulden. La ikke oss som er rike være fattige på omtanke og omsorg for våre brødre og søstre over hele jorden.

Allmektige, evige Gud. Gi din Hellige Kirke kraft til å forkynne livets, håpets og kjærlighetens evangelium for folkeslagene. La oss som Kirke sammen fortsette din Sønns verk, han som ikke kom for å la seg betjene, men for selv å tjene. Gi oss tjenerens sinnelag. Åpne hjertene våre for Helligånden, slik at vi kan avlegge troverdig vitnesbyrd om din kjærlighet. Det ber vi deg om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag