29. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. nov. 2019 kl. 18:09 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn musikkforslag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Mos 17,8–13
Så lenge Moses holdt hånden i været, hadde israelittene overtaket

I de dager kom amalekittene til Refidim og begynte strid med israelittene.

Da sa Moses til Josva: «Velg deg ut mannskap, dra avsted og kjemp mot amalekittene! I morgen vil jeg stille meg øverst på haugen med Guds stav i hånden.» Josva gjorde som Moses sa, og tok opp kampen mot amalekittene. Samtidig steg Moses, Aron og Hur opp på toppen av haugen.

Da gikk det slik til at så lenge Moses holdt hånden i været, hadde israelittene overtaket. Men så snart han lot hånden synke, var amalekittene de sterkeste. Men så begynte Moses å bli trett i hendene. Da fant de en sten og la den til rette for ham; den satte han seg på, og Aron og Hur støttet hendene hans, en på hver side. Så var hans hender støe helt til solen gikk ned. Slik vant Josva over amalekittene og deres hær med kvasse sverd.

Responsoriesalme

Sal 121 (120),1–2. 3–4. 5–6. 7–8

Omkved: Vår hjelp er i Herrens navn,
han som skapte himmel og jord.

Jeg løfter mine øyne til fjellene,
hvorfra skal hjelpen komme?
Min hjelp kommer fra Herren,
han som skapte himmel og jord.

Din fot lar han ikke vakle,
han som vokter deg, sover ikke.
Nei, han som verner Israel,
hverken blunder eller sover.

Herren er din vokter.
Han er verge ved din høyre hånd.
Solen skader deg ikke om dagen,
månen ikke om natten.

Herren bevarer deg mot alle farer.
Herren bevarer din sjel.
Herren bevare din inngang og din utgang
fra nå av og til evig tid.

2. lesning

2 Tim 3,14–4,2
Måtte gudsmannen stå fullt rustet og rede til innsats for det gode

Min kjære, stå fast i det du har lært, og som du er blitt overbevist om; du vet hvem du har det fra. Og dertil har du jo fra din spede barndom av fått kjennskap til De Hellige Skrifter; der ligger den visdom som kan føre deg til frelsen, gjennom troen på Kristus Jesus. Og slik har hvert eneste skrift som Gud har inspirert, sin nytte: Til å undervise om sannheten og gjendrive villfarelser, til å veilede og oppdra oss til et rettvendt liv – slik at gudsmannen kan stå fullt rustet og rede til innsats for det gode.

Inntrengende formaner jeg deg, for Gud og for Kristus Jesus, for ham som skal dømme levende og døde, for ham som skal komme til syne og opprette sitt rike: Forkynn budskapet, og vær alltid på pletten, i tide som i utide. Vis hver og en til rette, snart med strenge ord, snart med oppmuntrende, og med all en lærers tålmodighet og autoritet.

Halleluja

Hebr 4,12

Halleluja. Levende og virksomt er Guds ord;
det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Evangelium

Luk 18,1–8
Skulle ikke Gud gi sine utvalgte rett, de som roper til ham

På den tid fortalte Jesus disiplene en lignelse, om at de alltid skulle be og aldri gå trett: «I en by var det en dommer som hverken fryktet Gud eller hadde respekt for noe menneske.

Men så var det en enke der i byen, og hun kom gang på gang til ham og sa: ‘Gi meg rett overfor min motpart.’

Lenge ville han ikke vite av det, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg hverken frykter Gud eller har respekt for noe menneske, så volder denne enken meg slikt bryderi at jeg får gi henne rett, ellers ender hun med å plage livet av meg.’»

Og så sa Herren: «Dere hører hva denne falske dommeren sier! Og så skulle ikke Gud gi sine utvalgte rett, de som roper til ham dag og natt, selv om han synes å gi seg tid?

Jo, jeg sier dere: Han skal snart nok gi dem deres rett! – Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Nest siste søndag i oktober (29. eller 30. søndag i det alminnelige kirkeår) er «misjonssøndagen», hvor Kirken spesielt ber for misjonen.

Kjære medkristne! Inntil Menneskesønnen kommer, kreves det av oss bønn, rettferdighet og utholdenhet. La oss be om nåde til dette:

L: For alle ordensfolk og andre
som har et særskilt kall til å be i Guds Kirke,
at de må få nåde til vedholdenhet i sitt kall.

L: For dommere og andre som skal fremme rettferdighet,
om hjelp til å dømme rett.

L: For dem som på grunn av fattigdom eller andre forhold
har vanskelig for å hevde sin rett,
om den støtte og bistand som de har krav på fra oss.

L: Om utholdenhet i bønnen også i vår menighet.

L: (For det kristne misjonsarbeid og misjonærene
og for vårt eget misjonsengasjement.)

Himmelske Far,
du som er rettferdig og barmhjertig,
gi oss å etterligne deg mens vi venter på din Sønn.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud, gi oss nåde til å vandre gjennom livet med årvåkent hjerte og åpent sinn, mens vi venter på den dag da din enbårne Sønn, vår Herre og Frelser Jesus Kristus, skal åpenbares, og stå frem som alles dommer for å lønne oss etter våre gjerninger:

L: Gud, gjør oss åpne for alle mennesker i vår menighet som trenger vår kjærlighet.

L: Gud, gi oss sinnsro til å føye oss i det vi ikke selv rår over.

L: Gud, gi oss mot til å forandre det som det står i vår makt å endre.

L: La de katolske menigheter i Norge være steder der mennesker fra alle deler av jorden kan føle seg hjemme.

L: La vår gudstjeneste i dag bidra til å styrke vårt fellesskap.

Allmektige Gud, tiden og rommet hviler i din hånd, for deg finnes verken avstand eller fravær, og intet kan skille oss fra din kjærlighet. Til din omsorg betror vi alle medlemmer av våre menigheter. Skjenk dem tro og tillit, styrk dem i deres gjerning, lett deres byrder, og la dem glede seg i håpet, i dag og alle dager. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag