29. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 16:11 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 8,1–11

Brødre, så finnes det da ingen fordømmelse for dem som lever i Kristus Jesus. For Åndens lov, som gir livet i Kristus Jesus, har befridd deg fra syndens og dødens lov. Gud har gjort noe som Loven var ute av stand til, avmektig som den stod overfor naturen: Han sendte sin egen Sønn, med et legeme likt vår syndige naturs eget, for å overvinne synden. Dermed har han undertegnet dødsdommen over synden i vår natur, for at Lovens krav skulle skje fyldest i oss, som ikke lenger følger naturens, men Åndens veier.

For det er jo slik, at de som følger den syndige natur, lar sine ønsker forme av den, mens de som følger Ånden, stemmer sitt sinn efter den. Den syndige natur er innstilt på død, men Ånden på liv og fred. Derfor er den syndige natur fiendtlig sinnet mot Gud, den underkaster seg ikke Guds lov, den er til og med ute av stand til det; og de som følger den, kan ikke være efter Guds sinn.

Men dere lever ikke naturens liv, men Åndens, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke eier Kristi Ånd, hører ikke ham til; men dersom Kristus bor i dere, vil legemet nok være døden undergitt på grunn av synden, men ånden levende i kraft av rettferdigheten. Og så sant hans Ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste fra de døde Kristus Jesus, også gi deres dødelige legemer liv ved sin Ånd som bor i dere.

Responsoriesalme

Sal 24(23),1b-2.3-4ab.5-6

Omkved: Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Herrens er jorden og alt den bærer,
jorderik og alle som bor der.
Han festet den over havet,
den står fast over vannene.

Hvem kan stige opp på Herrens fjell?
Hvem kan stå i hans helligdom?
En mann med rent hjerte og skyldfrie hender.
Tomhet lokker ham ikke, falsk har han ikke sverget.

Han mottar velsignelse fra Herren,
rettferdighet fra Gud sin frelser.
Dette er den ætt som søker Herren,
Jakob som søker ditt åsyn.

Evangelievers

Halleluja. Jeg har ikke behag i synderens død, sier Herren, men at han omvender seg og lever. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,1–9

På den tid kom noen og fortalte Jesus om de galileerne som Pilatus hadde drept under ofringen, slik at deres eget blod blandet seg med dyrenes. Til det sa Jesus: «Mener dere at disse galileerne var større syndere enn alle de andre, siden det gikk dem slik? Å nei! Og jeg kan si dere, at hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme som de. - Eller de atten som ble drept da Sjiloahtårnet styrtet sammen over dem, - tror dere at de var mer straffskyldige enn alle de andre i Jerusalem? Nei, jeg sier dere at det var de ikke. Og om dere ikke omvender dere, kommer dere alle til å dø som de.»

Så fortalte han denne lignelsen: «En mann hadde et fikentre, som stod i hans vinhave. Men da han kom og så efter frukt på det, fant han ingen. Da sa han til gartneren: 'Nå har jeg gått her i tre år og sett efter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. Ta og hugg det ned! Hvorfor skal det stå slik og suge ut jorden!' Men gartneren svarte: 'Herre, la det stå dette året også, så skal jeg spa opp jorden rundt det og gjødsle det; kanskje det da bærer frukt neste gang. Men hvis ikke, får du hugge det ned.'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Herren kaller hver enkelt av oss til omvendelse. La oss be om miskunn og hjelp til å følge kallet:

L: Om at han som i sin miskunn har gitt oss Åndens gaver,
må la hele vårt liv bli preget av Gud.

L: At mennesker som har statlig makt
og som bruker makten til terror og undertrykkelse,
må omvende seg.

L: For dem som uforskyldt blir utsatt for lidelse,
om miskunn nå og på den ytterste dag.

L: Om hjelp for oss kristne her til å bære frukt.

Himmelske Far,
du som har gitt oss livet og som vil frelse oss,
ha miskunn med oss, og gi oss hjelp til å omvende oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.