3. søndag i påsketiden (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. nov. 2019 kl. 19:09 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn musikkforslag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),1–2

Rop i jubel til Gud, all jorden.
Syng salmer til hans navn,
lovsyng hans ære. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Gud, du livets Herre, la ditt folk alltid juble nå da sjelen igjen er blitt ung. Du har skjenket oss gleden ved å være gjeninnsatt i barnekårets herlighet. Styrk oss i håpet mens vi venter på oppstandelsens dag. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 3,13–15.17–19
Dere drepte Livets Høvding! Men Gud reiste ham opp fra de døde.

I de dager sa Peter til folket:

«Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har opphøyet i herligheten sin tjener Jesus, han som dere utleverte til Pilatus og ikke ville kjennes ved – enda Pilatus hadde besluttet å gi ham fri. Dere derimot kalte ham skyldig – ham, den Hellige og Rettferdige! – og mens dere forlangte nåde for en morder, drepte dere Livets Høvding! Men Gud reiste ham opp fra de døde; det er vi vitner på.

Nå vet jeg nok, brødre, at dere visste ikke hva dere gjorde – og deres øvrighet ikke heller. Slik lot imidlertid Gud gå i oppfyllelse hva han alt i forveien hadde forkynt gjennom alle sine profeter, at hans Salvede skulle lide. Så fatt et nytt sinn og vend om, for at deres synder kan bli utslettet!»

Responsoriesalme

Sal 4,2. 4. 7. 9

Omkved: La ditt ansikt lyse over oss, Herre.

Svar meg, Gud, når jeg roper,
du som dømmer med rettferd.
I nøden finner du utvei;
vær meg nådig og hør min bønn.

Mange sier: «Hvem skjenker oss lykken?
La ditt ansikt lyse over oss, Herre.»
I fred går jeg til ro og finner hvile,
alene du gir meg trygghet, Herre.

2. lesning

1 Joh 2,1–5a
Han er sonofferet for våre synder – ja, for hele verdens

Mine små barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen allikevel synder, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den Rettferdige. Han er sonofferet for våre synder – ja, ikke bare våre, men hele verdens.

På dette skal vi kunne vite om vi virkelig kjenner ham: Er det så at vi holder fast ved hans bud? Den som sier at han kjenner ham, men ikke følger hans bud, han er en løgner, og i ham bor sannheten ikke. Den mann derimot som holder fast ved hans bud, i ham har Guds kjærlighet virkelig nådd sitt mål.

Halleluja

Luk 24,32

Halleluja. Herre Jesus, forklar Skriftene for oss,
gjør våre hjerter brennende når du taler. Halleluja.

Evangelium

Luk 24,35–48
Messias skal lide døden og stå opp fra de døde på den tredje dag

På den tid kom de to disiplene tilbake fra Emmaus og fortalte om det som hadde hendt på veien og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.

Mens de talte om dette, stod han selv der midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Forskrekket og engstelige trodde de det var et gjenferd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere redde? Og hvordan kan dere tvile fremdeles? Se på mine hender og mine føtter: Det er jo meg. Rør ved meg og se selv: Et gjenferd har da ikke kjøtt og knokler, som dere ser jeg har.»

Men fremdeles stod de der fulle av vantro og undring – de våget ikke tro for bare glede. Da sa Jesus: «Har dere noe å spise?» De gav ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på.

Derpå sa han: «Det var dette jeg mente når jeg sa til dere, den tiden vi var sammen, at alt det som står skrevet om meg – i Moseloven, hos profetene og i Salmene – måtte oppfylles.» Så åpnet han deres forstand for Skriftene, og sa til dem:

«Slik står det altså skrevet: Messias skal lide døden og stå opp fra de døde på den tredje dag, og så skal det forkynnes i hans navn, fra Jerusalem av ut blant alle folkeslag, at de skal vende om og få sine synder tilgitt. Om dette skal nå dere være vitner.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Etter oppstandelsen møtte Kristus disiplene med hilsenen: «Fred være med dere, om dette skal nå dere være vitner». La oss vende oss til ham med bønn om hjelp i vitneoppdraget:

L: For at Kirken gjennom liturgien og sakramentene
må bli et vitnesbyrd om Den oppstandne.
La oss påkalle ham som spiste et stykke stekt fisk
mens disiplene så på.

L: For alle som har et spesielt ansvar for fredens sak.
La oss påkalle ham som sa: «Fred være med dere!»

L: For alle forskrekkede og engstelige.
La oss påkalle ham som spurte: «Hvorfor er dere redde?»

L: Om at vår trygghet og vårt håp
virkelig må ha sin grunn i oppstandelsen den tredje dag.
La oss påkalle ham som så viste seg for disiplene.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du sendte din Sønn Messias til verden
for at han skulle lide døden og stå opp fra de døde.
Gi oss å vende om og få våre synder tilgitt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Far, tillitsfullt ber vi deg i denne påsketid der vi feirer at din Sønn Jesus Kristus lever:

L: Gjør våre hjerter brennende for deg og ditt rike.

L: Gi oss visdom, slik at vi hører din stemme og ser den vei vi skal følge.

L: Velsign din hellige kirke og la den kjenne din Sønn igjen overalt, og selv gi ham et ansikt for verden.

L: Gi de håpløse håpet igjen, gi troens gave til dem som tviler eller forvirres, og gleden over den tomme grav til dem som sørger.

L: Bli hos oss Herre. Bli hos oss alltid.

Allmektige, evige Gud. Velsign din hellige Kirke, slik at den går med din Sønn og lytter til ham, mottar ham i de troendes fellesskap i brødsbrytelsen, og fylt av hans nærvær går ut for å forkynne evangeliet til alle folkeslag. Det ber vi deg om, du levende Gud, som råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse offergaver som din jublende Kirke bringer deg. Du som har skjenket oss så stor en glede, gi at den må fullendes i den evige salighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 24,46–47

Messias måtte lide, og oppstå fra de døde på den tredje dag,
og i hans navn skulle anger og syndenes forlatelse
forkynnes for alle folk. Halleluja.

Eller:

Kommunionsvers

Luk 24,35

Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet. Halleluja.

Slutningsbønn

Herre, se med godhet til ditt folk. Du har fornyet oss ved dine evige mysterier. La oss nå frem til kjødets oppstandelse i uforgjengelighet og herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag