3. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:25 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

Lesning

2 Sam 12,1–7a.10–17

I de dager sendte Herren Natan til David. Han gikk inn til kongen og sa: «Der bodde to menn i en by. Den ene var rik og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde; men den fattige hadde ikke annet enn et lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av hans mat, drakk av hans skål, lå i hans fang og var som en datter for ham. En dag fikk den rike mannen besøk av en vandringsmann. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Og han tok den fattiges eneste lam og laget det i stand for gjesten.» David ble brennende harm på mannen og sa til Natan: «Så sant Herren lever; den mann som har gjort dette, skal dø! - Og lammet skal han betale firdobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste skånsel.» Da sa Natan til David: «Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten Urias hustru. Så sier Herren: Jeg lar ulykke komme over deg fra din egen ætt. Jeg vil ta dine hustruer like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen. For du har handlet i det skjulte, men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israel midt på lyse dagen.» Da sa David til Natan: «Jeg har syndet mot Herren.» Natan svarte: «Så har også Herren tatt bort din synd; du skal ikke dø. Men fordi du ved å gjøre dette har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, skal den sønn du har fått, ikke få leve.» Så gikk Natan hjem. Herren lot en hård sykdom ramme gutten som David hadde fått med Urias hustru. David bad til Gud for gutten og fastet strengt. Hver gang han kom hjem, la han seg på gulvet og ble liggende der hele natten. De øverste ved hoffet kom og ville få ham til å reise seg fra gulvet, men han nektet og ville heller ikke spise sammen med dem.

Responsoriesalme

Sal 50 (51)

Omkved: Herre, det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og trofast ånd.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn,
ta ikke fra meg din hellige ånd.

La meg kjenne din frelses glede på ny,
la høysinn råde i min sjel.
Jeg skal lære synderne dine veier,
de villfarne vende om til deg.

Fri meg fra blodskyld, du min frelses Gud,
og min tunge skal synge din lov.
Herre, løs min tunge,
så min munn kan forkynne din pris.

Evangelievers

Halleluja. Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne sønn. Alle som tror på ham, har det evige liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Mark 4,35–41

Da det var blitt aften den dagen, sier Jesus til dem: «La oss dra over til den andre bredden.» De forlot da folket og tok ham med i båten der han satt. Det var også andre båter med dem. Da kom det kastende en voldsom hvirvelvind, og bølgene slo over båten slik at den holdt på å fylles med vann. Selv lå han og sov på en pute i bakskotten. Men de vekket ham og sa: «Mester, er du likeglad med at vi går under?» Da reiste han seg og talte myndig til vinden, og sa til sjøen: «Bli stille, og ligg rolig!» Da løyet vinden av, og det ble blikk stille. Men til disiplene sa han: «Hvorfor er dere så redde? Har dere da ingen tro?» Da ble de for alvor forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan vel han være, som blir adlydt både av vind og sjø?»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus er menneskenes håp. La oss be om hjelp til alltid å stole på ham:

L: For Kirken når den utsettes for prøvelser,
at vi ikke må miste motet,
men enda mer søke vår trygghet hos Kirkens Herre.

L: For dem som har et særlig ansvar
for å skape et godt fremtidssamfunn på jorden,
at de med flid må fullføre sitt kall,
samtidig som de setter sin lit til Kristus Herren.

L: For dem som ikke har lykkes i å følge Guds bud,
at de må lykkes i å gå botens vei.

L: At vi ikke må forgå av fortvilelse,
om det noen ganger synes som om Gud sover.

Barmhjertige Gud,
du som alltid viser omsorg for dine barn,
la oss få kjenne denne omsorg når vi mest trenger det.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.