3. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 16:11 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

Lesning

2 Sam 6,12b–15.17–19

I de dager drog David av sted og hentet Guds paktkiste fra huset til Obed-Edom. Han førte den opp til Davids by med stor glede. Da de som bar Herrens paktkiste hadde gått seks skritt frem, ofret han en okse og en gjøkalv. David danset av all makt foran Herrens ansikt. Han var kledd i presteklær av lin. Slik førte David og hele Israels folk Herrens paktkiste opp under jubelrop og til hornets klang. De førte Herrens paktkiste inn og satte den på plass i det telt som David hadde reist for den, og David bar frem brennoffer og takkoffer for Herren. Da David var ferdig med å bære frem brennofrene og takkofrene, velsignet han folket i Herrens, hærskarenes Guds, navn. Så delte han ut en brødleiv, en daddelkake og en rosinkake til hver mann og kvinne i folket, som var samlet fra hele Israel.

Responsoriesalme

Sal 24(23),7.8.9.10

Omkved: Herren, den høyeste, han er herlighetens konge.

Porter, løft deres buer,
spring opp evige dører,
for herlighetens konge kommer.

Hvem er den herlighetens konge?
Herren, den veldige,
Herren mektig i strid.

Porter, løft deres buer,
spring opp evige dører;
for herlighetens konge kommer.

Hvem er den herlighetens konge?
Herren, den høyeste,
han er herlighetens konge.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du åpenbarte Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Mark 3,31–35

På den tid kommer hans mor og hans brødre. De blir stående utenfor, men sender bud inn til ham og ber ham komme. Folket satt der i krets rundt ham, da noen kom med beskjeden: «Din mor og dine brødre og søstre står utenfor og spør efter deg.» Men han svarer: «Hvem er min mor og mine brødre?» Og med et blikk rundt på dem som sitter der, legger han til: «Dette er min mor og mine brødre. Ja, den som gjør Guds vilje, han er min bror, min søster, og min mor.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den som gjør Guds vilje, er Jesu bror, søster og mor. La oss be om hjelp til å gjøre Guds vilje:

L: For alle som deltar i den hellige messe,
at de må frembære sitt offer
i enhet med Jesus Kristus, den nye pakts store prest.

L: For dem som er gitt ansvar i samfunnet,
at de av Kristus og helgenene
må lære å gjøre Guds vilje.

L: For dem som er syke eller lider på annen måte,
at de må få hjelp til å bære lidelsene
i enhet med Kristus som et offer til Gud.

L: Om at vi av Guds mor, Maria,
må lære å gjøre Guds vilje.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Himmelske Far,
din Sønns og vår Herres mor gjorde din vilje.
Gi at også vi lik den salige Jomfru Maria
må gjøre det som er din vilje.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.