3. uke i fasten, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 9. aug. 2022 kl. 16:20 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118), 133

Led mine skritt etter ditt ord,
og la ingen urett herske over meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, du oppdrar oss ved vår faste og metter oss med ditt ord. Vi ber deg: Hjelp oss gjennom vår selvfornektelse å vie oss til deg, og forene oss med hverandre i bønnen.

Lesning

5 Mos 4,1.5–9

Moses talte til folket og sa: Og nå, Israel, hør på de forskrifter og bud som jeg lærer dere! Dem skal dere holde, så dere kan få leve og komme og innta det land som Herren, deres fedres Gud, vil gi dere.

Se, jeg har lært dere forskrifter og bud, slik som Herren min Gud har pålagt meg, for at dere skal leve efter dem i det land dere nå går inn i for å legge under dere. Dere skal legge vinn på å leve efter dem, for da vil andre folk holde dere for å være kloke og forstandige. Når de hører alle disse forskriftene, vil de si: «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!» Har vel noe annet stort folk en gud som er sitt folk så nær som Herren vår Gud er oss, hver gang vi kaller på ham? Og finnes det noe stort folk som har så rettferdige forskrifter og bud som hele den lov jeg legger frem for dere i dag?

Ta deg nå i vare og vokt deg vel, så du ikke glemmer det du har sett med egne øyne. La det aldri gå deg av minne så lenge du lever, men fortell dine barn og barnebarn om det.

Responsoriesalme

Sal 147(146),12-13.14-15.19-20

Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem, Sion, pris din Gud.

Lovsyng Herren, Jerusalem,
Sion, pris din Gud.
Han gjør dine dørstokker faste
og velsigner dine barn i ditt hus.

Han sender sitt bud til jorden,
hastig løper hans ord.
Som ull lar han sneen falle
og drysser rim som aske.

Han forkynte sitt ord for Jakob,
gav Israel sine bud og dommer.
Slik gjorde han ikke mot andre folk,
dem gav han ingen lovbud.

Evangelievers

Herre, det du har sagt oss, er ånd og liv. Det er du som har det evige livs ord.

Evangelium

Matt 5,17–19

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve Loven og Profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og sannelig, det står fast: Ikke en tøddel, ikke et komma av Loven skal forgå, før himmel og jord forgår, - før alt er skjedd. Og derfor - den som lar hånt om selv det aller ringeste av budene, og lar menneskene ta lære av det, han skal også regnes for den ringeste i himlenes rike. Men den som følger budene, såvel i handling som i lære, han skal regnes for stor i himlenes rike.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud har gitt oss loven for at vi skal leve rett. La oss be Herren om miskunn til å følge hans ord:

L: Om at vi, hans folk, må forstå og følge budskapet
han gjorde kjent gjennom loven og profetene.

L: At de som har myndighet til å gi bud og forskrifter,
må bøye seg i respekt for Gud, den høyeste lovgiver.

L: For dem som fører ulykker over seg selv og andre
ved at de ikke makter å følge Guds gode bud,
om hjelp til å innrette seg etter hans forskrifter.

L: At vi må få stadig større innsikt
i hvordan Gud vil at vi skal leve,
og følge hans bud og forskrifter.

Himmelske Far,
du kaller oss til omvendelse.
Tilgi oss det gale vi har gjort,
og led oss på dine gode veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 4,5-42 (om den samaritanske kvinne), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! Da Jesus bad om litt å drikke, ville han selv gi det vann som veller frem i det indre som en evig livgivende kilde. La oss be om troens liv for alle døpte:

L: Om at Kirken fortsatt må formidle troens gave
til dem som i dåpen har fått del i det nye liv.

L: At det liv som gis ved sakramentene,
også for folk i samfunnsmessige verv
må føre til syndserkjennelse, bot og omvendelse.

L: For dem som føler seg utstøtt av samfunnet
som følge av eget liv og egen livsførsel,
at de hos Kristus og i Kirken må finne troens liv.

L: At vi i likhet med den samaritanske kvinne
må bringe videre vitnesbyrdet om den tro
vi har fått motta i møte med Jesus Kristus.

Barmhjertige Gud,
du som alt i ørkenen slukket folkets tørst
ved strømmende vann fra klippen, vi ber deg,
gi også troens liv til oss, dine døpte barn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot ditt folks bønner og offergaver. Vern oss som feirer disse mysterier, mot all fristelse og farer.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15), 11

Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn, Herre.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet ved ditt bord. La dette måltid helliggjøre oss og rense oss fra all villfarelse, så vi kan få del i det du har lovet oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag