30. desember

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Når det ikke er en søndag i juleoktaven, feires i dag festen for Den hellige familie

Inngangsvers

Visd 18, 14-15

Da dyp stillhet lå over jorden,
og natten var midtveis i sitt løp,
kom ditt allmektige ord, Herre,
ned fra himmelens kongestol.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige Gud, la det mysterium at din Sønn ble menneske frigjøre oss, som fremdeles treller under syndens åk.
Ved Ham, vår Herre…

Lesning

1 Joh 2,12–17

Mine små barn, jeg skriver til dere, fordi deres synder er tilgitt i kraft av hans navn. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra opphavet av. Jeg skriver til dere, ungdom, fordi dere har seiret over den Onde. Til dere, mine barn, har jeg skrevet, fordi dere kjenner Faderen. Til dere, fedre, har jeg skrevet, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra opphavet av. Til dere, ungdom, har jeg skrevet, fordi dere er sterke, fordi Guds ord bor i dere, og dere har seiret over den Onde.

Sett ikke deres kjærlighet til verden, heller ikke til det som er i verden. Den som elsker verden, i ham bor ikke Faderens kjærlighet. For alt det som verden byr - alt det som legemet kan begjære og øynene finne behag i, all den tomme glans i dette liv - det er ikke av Faderen, men av verden. Men verden forgår, og dens begjær med den. Han derimot som gjør Guds vilje, blir stående til evig tid.

Responsoriesalme

Sal 96(95),7-8a.8b-9.10

Omkved: Himmelen glede seg, jorden juble.

Folkeslag og slekter
gi Herren ære og pris.
Gi Herren den ære vi skylder hans navn.

Kom til hans forgård med gaver.
Tilbe Herren i hellig skrud,
bev for hans åsyn all jorden.

Si til folkene, Herren er konge,
han grunnfestet jorden, den rokkes ikke.
Han dømmer folkene med rettferd.

Evangelievers

Halleluja. En hellig dag er opprunnet for oss. Kom alle folkeslag og tilbe Herren; for idag er et stort lys brutt frem over jorden. Halleluja.

Evangelium

Luk 2,36–40

På den tid var det i Jerusalem en profetinne, Hanna, datter av Fanuel, av Asers stamme. Hun var høyt oppe i årene. Syv år hadde hun levd i ekteskap med sin mann; siden hadde hun levd som enke, og nå var hun fireogåtti år. Hun forlot aldri templet, men tjente Gud i bønn og faste natt og dag. Også hun kom nå til stede og lovpriste Gud. Og hun talte om barnet til alle som ventet på Jerusalems befrielse.

Da de hadde fullført alt det som Herrens lov foreskrev, vendte de tilbake til sin by, Nasaret i Galilea. Der vokste gutten opp og tok til i styrke og visdom, og Guds nåde hvilte over ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Guds Sønn ble i templet i Jerusalem sett av profetinnen Hanna, datter av Fanuel. La oss i dette vårt tempel (her) sammen med henne vende oss til Sønnen og be:

L: Om at Kirken når den hører beretningen om Hanna,
ikke må glemme noen gruppe,
hverken av gamle eller unge, av kvinner eller menn.

L: At staten i sitt omsorgsarbeid
må bry seg særskilt om dem som er spesielt trengende.

L: For dem som lider fordi de fristes av Den onde,
om hjelp til seier.

L: At vi som Hanna må hente kraft
ved lovprisning og bønn i Guds tempel.

Himmelske Far, Israels Gud,
du som lot Hanna, datter av Fanuel, få se din Sønn,
la ham vise seg også for oss og hjelpe oss.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot ditt folks gaver. Gi oss gjennom dette sakrament å oppnå de goder vi håper på, og som er lovet oss i vår tro.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 1, 16

Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du bygger og befester din Kirke ved dine hellige sakramenter. La deres kraft bære frukt i våre hjerter og forberede oss på den gave du engang vil skjenke oss.
Ved Kristus, vår Herre.