30. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:24 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 4,32–5,8

Brødre, vis dere gode og varmhjertede mot hverandre, og tilgi hverandre, slik som Gud i Kristus har tilgitt dere. Ja, bestreb dere på å ligne Gud, som hans kjære barn, og følg kjærlighetens vei, på samme måte som Kristus viste at han hadde dere kjær, da han hengav seg for oss, som en «offergave for Gud - et velluktende offer».

Men utukt, noen slags vanhellig ferd, eller griskhet - det må det ikke engang være snakk om blant dere; det ville sømme seg ille blant hellige. Det samme gjelder grov snakk, dumt prat eller slarvet skjemt, - det hører ikke hjemme blant dere; i stedet burde dere takke Gud! For én ting må stå dere klart: At ingen kan vente å få del i arven i Kristi og Guds rike, dersom de lever vanhellig, driver noen slags utukt, eller er pengekjære - for slikt er jo avgudsdyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord: Det er disse ting som nedkaller Guds vrede over de opprørske; gjør altså ikke felles sak med dem! Engang var dere selv mørke, men nå er dere lys, i Herren. Lev da også som barn av lyset!

Responsoriesalme

Sal 1

Omkved: Legg vinn på å ligne Gud, som hans kjære barn.

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei.
Som ikke sitter i spotteres lag,
men har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt.

Han er lik et tre, plantet nær rinnende bekker,
som gir sin frukt i rette tid
og ikke står med vissent løv.
Alt hva han gjør, det får han lykke til.

Men slik går det ikke dem som er uten Gud.
De er lik agner som spredes for vinden.
For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer.
Men veien de ugudelige velger, fører til undergang.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,10–17

En sabbat var Jesus i ferd med å undervise i en synagoge. Da var det en kvinne der som hadde vært skrøpelig i atten år, hun var helt krumbøyd og ute av stand til å rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Se, nå er du befridd for din lidelse,» - og så la han hendene på henne. Straks rettet hun seg opp og priste Gud. Men synagogeforstanderen ble arg over at han hadde helbredet på sabbaten og sa til folket: «Vi har seks dager til å arbeide på, kom og la dere helbrede da, og ikke på sabbaten!» Men Herren svarte ham: «Hyklere. Løser ikke hver eneste en av dere sin okse eller sitt esel fra spiltauet og leier dem bort for å drikke, også på sabbaten? Og dette var en av Abrahams døtre, som Satan har holdt bundet nå i atten år. Skulle ikke hun få bli løst av sine lenker, selv om det er sabbat?» Da tidde hans motstandere beskjemmet, mens hele forsamlingen gledet seg over de vidunderlige tingene han gjorde.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jesus Kristus som er Herre også over sabbaten, bruker sin makt til beste for oss. La oss påkalle ham med bønn om rett forståelse av den guddommelige autoritet:

L: For alle som i dag i Kirken har fått i oppdrag
å forvalte makt og myndighet fra Kristus,
at de må bruke den til å sette mennesker fri.
La oss påkalle ham som løser fra bundethet.

L: For dem som skal overvåke at lovene blir holdt:
La oss påkalle ham som selv er Den nye lov.

L: For alle som treller under syndens makt:
La oss påkalle ham som frigjør til tjeneste for Gud.

L: Om rett bruk av Herrens dag i vår menighet,
la oss påkalle ham som fremstod som Herre over sabbaten.

Himmelske Far,
du har ved din Sønn gjort oss til dine barn.
Gi at Ånden må drive oss i tjeneste for deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.