30. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 8,31b–39

Brødre, hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men prisgav ham for oss alle, kan han annet enn med ham gi oss del i alle sine gaver? Hvem vil våge å anklage dem Gud har utvalgt? For Gud er den som frikjenner. Hvem skal kunne sitte til doms over dem? For Kristus Jesus er død, ja, oppstanden, og troner ved Guds høyre hånd, og går nå i forbønn for oss. Og hvem skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare, sverdet? - Som det heter i Skriften: «For din skyld dreper de oss dagen lang, vi blir sett på som får til slakt.» Men midt i alt dette vinner vi en overveldende seier, ved ham som gav oss sin kjærlighet.

Ja, jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller «makter», hverken de ting som nå er eller de ting som skal komme, hverken sfærenes eller dypets «krefter», eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, slik som den har vist seg i Kristus Jesus, vår Herre.

Responsoriesalme

Sal 108 (109)

Omkved: Frels meg, Herre, i din miskunn.

Herre, min Herre, gjør vel imot meg for ditt navns skyld,
fri meg i din store miskunn.
For jeg er fattig og elendig,
mitt hjerte er såret i sitt innerste.

Hjelp meg, Herre min Gud,
frels meg i din store miskunn.
La dem se at det er ditt verk,
din mektige hånd har gjort det.

Så vil jeg høylydt prise Herren,
midt i mengden vil jeg love ham.
For han står ved den svakes side
for å fri ham av den hånd som er ham for sterk.

Evangelievers

Halleluja. Velsignet er han som kommer, kongen i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høye. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,31–35

En dag kom noen fariseere og sa til Jesus: «Kom deg bort herfra, for Herodes tenker å drepe deg.» Men han svarte: «Hils den reven fra meg og si at jeg kommer til å drive ut demoner og helbrede syke både idag og imorgen, men at tredjedagen er jeg ved målet. Men ennå idag og imorgen og dagen derefter må jeg fortsette min vei; for det går ikke an at en profet finner døden andre steder enn i Jerusalem.»

«Jerusalem, Jerusalem, du som dreper profetene og stener dem som ble sendt til deg, hvor ofte har jeg ikke villet samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger! Men dere ville ikke. Så skal dere da stå igjen med et hus som er lagt øde. Men jeg sier dere, at meg får dere ikke å se før den dag dere sier: 'Velsignet er han som kommer i Herrens navn!'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss?» La oss i tillit til Guds vern og omsorg be for Jerusalem og for oss:

L: For alle kristne i hele verden,
at de sammen med jødene og muslimene må glede seg
ved det håp som byen Jerusalem står for.

L: Om fred og rettferdighet
for dem som bor i Jerusalem.

L: For alle som lider under motgang
på veien mot det himmelske Jerusalem,
at de må finne trygghet i den rustning Gud gir.

L: For pilegrimer underveis herfra
til Jerusalem hvor Jesus døde og oppstod.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som befalte at ditt folk skulle dyrke deg
på det sted som du selv skulle utvelge,
velsign fortsatt dine barn når de søker deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.