30. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 17:18 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Fil 1,1–11

Paulus og Timotheos, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, med deres tilsynsmenn og diakoner: Nåde og fred være med dere, fra Gud vår Far, og fra vår Herre Jesus Kristus! Hver gang jeg minnes dere i mine bønner, for å gå i forbønn for dere alle, er det med glede og med takk til min Gud; for jeg må da tenke på hvordan dere har sluttet opp om forkynnelsen av evangeliet, like fra den første dag og til nå. Og så er jeg samtidig viss på at han som har begynt så god en gjerning blant dere, også vil føre den til ende, like frem til Kristi Jesu dag.

Og det er rimelig nok at jeg har slike tanker om dere alle. Dere står mitt hjerte så nær; alle er dere jo sammen med meg om nåden - både i mine lenker, og når det gjelder å forsvare og befeste evangeliet. Ja, Gud er vidne på hvor meget jeg holder av dere, med den inderligste Kristi kjærlighet! Og dette er min bønn: At den kjærlighet dere har, stadig må vokse seg større, og føre dere frem til den erkjennelse og den innsikt som gir dere evne til å skjelne de virkelige verdier, slik at Kristi dag finner dere rene og plettfrie, og lar dere høste den fulle frukt av den rettferdighet, som Jesus Kristus virker i oss - Gud til lov og pris.

Responsoriesalme

Sal 111(110),1-2.3-4.5-6

Omkved: Store er alle Guds verker, verdige til eftertanke for alle som elsker dem.

Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte
i de rettferdiges råd og forsamling.
Store er alle Guds verker,
vel gransket av alle som elsker dem.

Høyhet og herlighet er hans gjerning,
og hans rettferd står til evig tid.
Han har satt sine under et varig minne,
Herren er nådig og barmhjertig.

Han har gitt dem føde som frykter ham,
han minnes sin pakt til evig tid.
Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk,
han har gitt dem hedningefolkenes arv.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 14,1–6

En gang på en sabbat var Jesus kommet hjem til en av de ledende blant fariseerne for å spise der, og alle holdt nøye øye med ham. Så stod det en mann med vattersott foran ham. Jesus tok da til orde og spurte de lovkyndige og fariseerne: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten, eller ikke?» De bare tidde. Da la Jesus hendene på ham og helbredet ham, og lot ham gå. Og så sa han: «Om en av dere hadde en sønn eller en okse som var falt i brønnen, ville han ikke straks trekke ham opp, selv om det var sabbat?» Og de visste ingenting å svare til dette.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus, vår bror, kom til verden for å føre oss til den fullkomne sannhet. La oss i bønn vende oss til ham:

L: For hans folk, jødene;
gjennom dem har vi mottatt paktene og loven,
gudstjenesten og løftene.

L: For våre myndigheter,
at de må ordne samfunnet
slik at vi kan leve et hellig liv.

L: For dem som rammes av ulykker og plager,
at de også gjennom oss må kjenne Kristi hjelpende hånd.

L: At Kristi kjærlighet som vi har mottatt,
stadig vokser seg større i oss.

Himmelske Far,
din Sønn vek ikke tilbake for å helbrede på sabbaten.
Gi at hans kjærlighet
stadig mer må gjennomtrenge verden.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.