31. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 21. apr. 2022 kl. 14:33 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 15,14–21

Brødre, jeg er forvisset om at dere allerede er fulle av god vilje, har all mulig erkjennelse, og vel er i stand til å veilede hverandre. Likevel har jeg skrevet nokså djervt til dere enkelte steder, - om enn bare for å minne dere om ett og annet. Og dette i kraft av den nåde Gud har gitt meg ved å gjøre meg til Kristi sendebud blant hedningene. Lik en tempeltjeneste forvalter jeg evangeliet, og bringer hedningefolkene frem som et offer Gud kan se i nåde til, innviet som det er ved den hellige Ånd. Det er da Kristus Jesus som er grunnen til min tillit, når det gjelder min tjeneste for Gud. For jeg ville ikke våge å tale om annet enn det Kristus virkelig har gjort gjennom meg, for å bringe hedningene inn under ham, - enten det nå er ved ord eller gjerning, ved jærtegn og under, eller ved Åndens kraft overhodet. Slik har jeg fra Jerusalem av og rundt om, like til Illyria, bragt Kristi evangelium til sitt mål. Jeg har alltid satt min ære i bare å forkynne der hvor Kristi navn ikke før har vært nevnt, for ikke å bygge på en grunnvoll lagt av andre, men følge Skriftens ord:

«De som aldri har fått bud om det, skal se, og de som aldri har hørt, skal forstå.»

Responsoriesalme

Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4

Omkved: Herren har åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu,
sin trofasthet mot Israels barn.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Evangelievers

Halleluja. Den som holder fast ved Kristi bud, i ham har Guds kjærlighet virkelig nådd sitt mål. Halleluja.

Evangelium

Luk 16,1–8

På den tid sa Jesus til sine disipler: «En rik mann hadde en forvalter. Nå ble det underhånden meldt ham at denne forvalteren satte godset hans over styr. Da kalte han ham for seg og sa til ham: 'Hva er dette jeg hører om deg? Legg frem regnskap for driften, for du kan ikke fortsette som min forvalter lenger!' Da sa forvalteren til seg selv: 'Hva skal jeg gjøre nå, når min herre tar stillingen min fra meg? Grave i jorden klarer jeg ikke, og tigge skammer jeg meg for. Jo, nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at folk skal ta imot meg når jeg blir avsatt.' Og så kalte han for seg sin herres skyldnere, en for en, og sa til den første: 'Hvor meget er det du skylder min herre?' Han svarte: 'Hundre anker olje.' Og forvalteren sa: 'Ta kvitteringen, skynd deg og sett femti.' Og så sa han til den neste: 'Og du, hvor meget skylder du?' Han svarte: 'Hundre tønner hvete.' Og forvalteren sier: 'Ta kvitteringen og sett åtti.' Og Herren roste den bedragerske forvalteren for å ha båret seg klokt ad: 'Ja', sa han, 'blant sine egne vet verdens barn å opptre klokere enn lysets barn.'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Livet på denne jord er ment å være innledningen på det evige liv hos Gud i himmelen. La oss be om hjelp til å leve med tanke på det evige liv:

L: For alle som har mottatt det hellige presteembete,
at de må forvalte Evangeliet og utføre sin tjeneste
slik at hedningene bringes frem
som et offer Gud kan se i nåde til.

L: For alle i den offentlige forvaltning,
om rett og sannferdig tjeneste.

L: For dem som mister arbeidet sitt,
at de må finne en god vei ut av vanskelighetene.

L: Om at livet i denne menighet (dette fellesskap)
må være preget av vår himmelske tilhørighet.

Himmelske Far,
du som vil at vi skal berede oss til det evige liv,
vis oss veien til din Kirkes jordiske fellesskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.