32. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 20. apr. 2022 kl. 17:37 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 88 (87),3

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

2 Joh 4–9

Presbyteren, til den utvalgte Frue:

Det har vært en stor glede å møte noen av dine barn og se at de følger sannhetens rette vei, slik som Faderen har befalt oss det. Og nå ber jeg deg at vi alle må elske hverandre. Det er ikke noe nytt bud jeg her bringer, men det samme som vi har hatt fra første stund av. Kjærligheten består jo i dette: Å leve efter hans bud. Det var dette bud dere fikk høre fra første stund, og det er dette dere skal følge. Det er nemlig gått mange bedragere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Der har vi Bedrageren, Antikrist! Vokt dere selv, så dere ikke går glipp av frukten av vårt arbeid, men får den fulle lønn. Den som går sin egen vei og ikke blir i Kristi lære, han eier ikke Gud. Men den som blir i læren, han eier både Faderen og Sønnen.

Responsoriesalme

Sal 119(118),1.2.10.11.17.18

Omkved: Salig den som vandrer i Herrens lov.

Salig den som er hel i sin ferd,
som vandrer i Herrens lov.
Salige de som følger hans bud
og søker ham av hele sitt hjerte.

Jeg søker deg av hele mitt hjerte.
La meg ikke fare vill, bort fra dine veier.
For at jeg ikke skal synde mot deg,
gjemmer jeg ditt ord i mitt hjerte.

Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve
og holde dine bud.
Gjør blikket klart, så jeg kan se
de underfulle ting i din lov.

Evangelievers

Halleluja. Rett ryggen og løft hodet, for befrielsen er nær. Halleluja.

Evangelium

Luk 17,26–37

«Som det gikk til i Noas dager, slik skal det også gå når Menneskesønnen kommer: De spiste og drakk, tok seg hustru eller fikk en mann - inntil den dag Noa gikk inn i arken: Da kom flommen, og alle omkom. Eller som det gikk i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde, - men den dag Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen, og alle omkom. Og slik skal det gå den dagen Menneskesønnen åpenbares.

Om noen den dagen er oppe på takterrassen, men har sakene sine inne i huset, må han ikke gå inn og hente dem, og den som er ute på marken, må ikke gå hjem igjen. Husk på Lots hustru! Den som prøver å frelse livet, han skal miste det, mens den som setter livet til, han skal vinne det og leve. Og jeg sier dere: Den natten skal det ligge to i en seng, og den ene bli tatt med, den andre latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern, og den ene blir tatt med, den andre latt tilbake.» - Men da de tok til orde og spurte: «Hvor, herre?» svarte han bare: «Der hvor åtselet ligger, vil gribbene vite å samles.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Menneskesønnen skal uventet komme igjen. La oss be om å være beredt til å møte ham:

L: Om at Kirken aldri må svikte sin misjon i verden,
la oss påkalle ham som vil kreve oss til regnskap.

L: For dem som er betrodd verdslig omsorg,
at de må kunne gå Menneskesønnen i møte.
La oss påkalle ham som skal komme.

L: For dem som er rammet av eget og andres hat,
at de må se hat bli forvandlet til kjærlighet.
La oss påkalle ham som elsker oss.

L: Om sann, ekte og omsorgsfull forkynnelse
– på dette sted – om Jesu gjenkomst,
la oss påkalle ham som åpenbarte Guds rike for oss.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
din Sønn, Jesus Kristus skal komme igjen.
Gjør oss kjærlige og trofaste mens vi venter på ham.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se med miskunn på vårt offer, og hjelp oss å ta inderlig del i din Sønns lidelse, som vi her feirer i sakramentet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),1–2

Herren er min hyrde, jeg savner intet.
Han lar meg hvile på grønne enger,
han fører meg til vann der jeg får hvile.

Eller:

Kommunionsvers

Luk 24,35

Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg som har mettet oss med dine gaver, og vi bønnfaller deg: Gi oss ved din Ånd å forbli trofaste mot den nåde du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.