33. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

1. lesning

Mal 4,1–2a (3,19–20a)
Rettferds sol skal renne for dere

Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Hærskarenes Gud, så hverken rot eller gren blir igjen.

Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger.

Responsoriesalme

Sal 98 (97),5–6. 7–8. 9a. 9bc

Omkved: Herren er jordens hersker, jorden ser det og bever.

Syng for Herren til sitar,
til sitar med sangens røst.
Syng av glede for Herren, vår Konge,
til trompeter og hornets klang.

Havet bruse og alt som fyller det,
hele jorden og alle som bor der.
Strømmene klappe i hender,
fjellene juble for Herrens åsyn.

For han kommer for å dømme jorden.
Han dømmer jorden med rettferd
og folkene med visdom.

2. lesning

2 Tess 3,7–12
Dersom noen ikke vil arbeide, skal han heller ikke ha noe å leve av

Brødre, dere vet jo på hvilken måte dere kan følge vårt eksempel. Det var ikke noe uordentlig liv vi førte hos dere, og ikke levde vi på andres bekostning, nei, vi slet og strevde med vårt arbeide natt og dag, for ikke å ligge noen av dere til byrde. Ikke slik å forstå at vi ikke kunne hatt rett til det; men det var for selv å være et eksempel dere kunne etterfølge.

Så gav vi dere også det påbud, den gang vi var hos dere, at dersom noen ikke ville arbeide, skulle han heller ikke ha noe å leve av. Men nå hører vi at det er noen blant dere som lever et uordentlig liv, som ingenting bestiller, samtidig som de er opptatt av alt.

Disse pålegger vi og oppfordrer innstendig i vår Herre Jesus Kristus, at de fører et stillferdig og arbeidsomt liv, så de kan leve av hva de selv har tjent.

Halleluja

Luk 21,28

Halleluja. Rett ryggen og løft hodet,
for befrielsen er nær. Halleluja.

Evangelium

Luk 21,5–19
Om dere holder ut, skal dere vinne livet!

På den tid var det noen som talte om templet, om de vakre stenene og de kostbare tempelgavene. Da sa Jesus: «Alt dette dere ser – det kommer en tid da det skal bli jevnet med jorden, så det ikke blir sten tilbake på sten!»

De spurte: «Mester, når skal alt dette skje? Og hva er tegnet på at det forestår?»

Han svarte: «Vokt dere, så dere ikke lar dere føre vill. For det skal komme mange i mitt navn og si: ‘Det er meg’, og ‘Tiden er inne’; men følg dem ikke! Og når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For alt dette må hende først. Men heller ikke da er det straks enden.»

Videre sa han: «Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, det skal bli store jordskjelv og mange steder hungersnød og pest; forferdelige ting skal bli å se, og store jærtegn vise seg i himmelen.

Men før alt dette skjer, skal dere bli mishandlet og forfulgt, stilt for synagogeråd og kastet i fengsel, ja, bli ført for konger og guvernører for mitt navns skyld. Da skal dere få anledning til å vitne!

Husk bare på at dere ikke skal tenke på deres forsvar i forveien; for jeg skal gi dere ord og visdom, som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi.

Dere kommer til å bli forrådt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere blir drept, og dere vil bli hatet av alle, for mitt navns skyld. Men ikke et hår av hodet skal dere miste. Og om dere holder ut, skal dere vinne livet!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

33. søndag i det alminnelige kirkeår feires «bonifatiussøndagen». Et ledd (f.eks. 5. intensjon her) føyes inn i forbønnen.

Kjære kristne! Jesus talte om dager som skal komme da alt skal bli jevnet med jorden, så det ikke blir sten tilbake på sten. La oss vende oss til ham med bønn om hjelp:

L: For alle som er satt
til å forkynne og vitne om de kommende tider.
La oss påkalle ham som advarte mot å la seg føre vill.

L: For dem som er satt til å hindre krig og opprør.
La oss påkalle ham som advarte mot å la seg skremme.

L: For alle rammet av jordskjelv, hungersnød eller pest,
at de ikke må miste troen på Guds frelsesløfter.
La oss påkalle ham som talte om det som skulle komme.

L: For oss når vi grubler over
hvordan vi skal forsvare troen.
La oss påkalle ham som lovet oss ord og visdom.

L: Vi ber for Den katolske kirke i Tyskland,
dens hyrder og troende,
i takknemlighet for den hjelp og støtte
den har gitt Kirken her i Norge.
At deres nestekjærlighet må bære rik frukt
og aldri glemmes

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som en gang skal fornye himmel og jord,
gi oss å ha blikket rettet mot den ytterste dag.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Far! Vi, dine barn, og din Sønns venner, ber deg frimodig:

L: Gjør oss i stand til å leve profetisk, slik at våre liv forkynner din kjærlighet til alle mennesker.

L: Gi oss mot når vi blir redde, og trygghet når vi føler at alt vakler.

L: Gi oss kraft til å leve som kristne. Ta fra oss angsten, og gi oss i ord og gjerning mot til avlegge vitnesbyrd om din Sønn.

L: Skjenk oss visdom, ydmykhet og kjærlighet, slik at vi ikke blendes av Kirkens prakt, men gleder oss over dens vekst i hellighet.

L: Vær med alle familier, lev midt i blant dem og gjør dem til små Kirker der tro, håp og kjærlighet kan gro.

Allmektige, evige Gud. Vær med din hellige Kirke alle dager inntil verdens ende. La ditt folk leve profetisk, idet vi med din hjelp forkynner Jesus Kristus, din Sønn, som vår frelser og Herre, og frimodig avlegger regnskap for det håp som bor i oss. Det ber vi deg om ved din Sønn, som med deg lever og råder i Helligåndens enhet, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.