34. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 16:10 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 85 (84),9

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

Lesning

Åp 14,1–3.4b–5

Jeg, Johannes, fikk igjen et syn: Jeg så Lammet stå på Sions berg, og sammen med det hundreogfireogførti tusen som bar dets navn og dets Fars navn skrevet på sine panner. Derpå hørte jeg fra himmelen en lyd, sterk som bruset av veldige vannfall, som drønnet av en kraftig torden, men klangen lød som når harpespillere slår på sine strenger. Det er som de synger en ny sang for tronen, for de fire levende skikkelser og for presbyterne. Og ingen kunne lære sangen andre enn de hundreogfireogførti tusen, de som er løskjøpt fra jorden. Det er de som følger Lammet hvor det går; de er kjøpt fri, for å være for Gud og Lammet som en førstegrøde av menneskeslekten. Falskhet har man aldri hørt fra deres munn; de er plettfrie.

Responsoriesalme

Sal 24(23),1bc-2.3-4ab.5-6

Omkved: Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Herrens er jorden og alt den bærer,
jorderik og alle som bor der.
Han festet den over havet,
den står fast over vannene.

Hvem kan stige opp på Herrens fjell?
Hvem kan stå i hans helligdom?
En mann med rent hjerte og skyldfrie hender,
tomhet lokker ham ikke, falskt har han ikke sverget.

Han mottar velsignelse fra Herren,
rettferdighet fra Gud sin frelser.
Dette er den ætt som søker Herren,
Jakob som søker ditt åsyn.

Evangelievers

Halleluja. Så våk da! For Menneskesønnen kan komme i den time dere minst venter det. Halleluja.

Evangelium

Luk 21,1–4

På den tid så Jesus opp og betraktet de rike som la sine gaver i templets skattkiste. Så fikk han se en fattig enke som la to lepta. Da sa han: «Sannelig, det sier jeg dere, at denne fattige enken, hun la mer enn noen av de andre. For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom, alt hun skulle hatt til å leve av.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud har kalt oss til fullt og helt å vie oss og alt vårt til ham. La oss be:

L: Om at Kirken med styrke og klokskap
må forkynne kallet til å etterfølge Kristus.

L: For alle som arbeider for staten og det offentlige,
at de må lære seg å respektere Guds bud.

L: For dem som lider fordi Guds gode bud blir foraktet,
at de må finne trøst hos ham
som ikke vil at noen skal gå fortapt.

L: For oss og for de fattige iblant oss,
at vi må akte høyt etterfølgelsen av Kristus i fattigdom.

Himmelske Far,
du som er alle gode gavers giver,
før oss på dine veier i dette liv
og la oss siden få delta i den himmelske lovsang.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta disse gaver som du bød oss vie til ditt navn.
Hjelp oss alltid å følge dine bud, så vi ved vårt offer kan være deg til behag.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 117 (116),1-2

Lovsyng Herren, alle folkeslag,
for stor er hans miskunn mot oss!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss del i ditt guddommelige liv, tillat aldri at vi skilles fra deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag