4. søndag i påsketiden (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:26 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Den gode hyrdes søndag

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 33 (32),5–6

Jorden er full av Herrens barmhjertighet.
Ved Herrens ord ble himlene skapt. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, miskunnsrike Gud, før oss til de evige gleder, så hjorden kommer dit hvor hyrden er gått forut. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 4,8–12
Noe annet navn som vi kan frelses ved, er ikke menneskene gitt på denne jord

I de dager sa Peter fylt av Den Hellige Ånd: «Høye øvrighet, høye herrer! Om vi i dag skal stå til rette for å ha gjort vel mot en syk mann, og skal svare for hvordan han er blitt frisk – da skal dere alle vite, og hele Israels folk med, at dette er skjedd ved Jesu Kristi, Nasoreerens navn, han som dere korsfestet, og som Gud har oppvakt fra de døde. Ved det navn alene er det at denne mann står helbredet frem for dere.

For Jesus er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som er blitt hjørnestenen. Og noe annet navn som vi kan frelses ved, er ikke menneskene gitt på denne jord.»

Responsoriesalme

Sal 118 (117),1 og 8–9. 21–23. 26 og 28cd og 29

Omkved: Stenen bygningsmennene vraket,
er blitt til hovedhjørnesten.

Lovpris Herren for han er god,
evig er hans kjærlighet!
Bedre å håpe på Herren
enn å sette sin lit til mennesker.
Bedre å ta sin tilflukt til Herren
enn å stole på jordens mektige.

Jeg takker deg, du hørte min bønn.
Du ble meg til frelse.
Stenen bygningsmennene vraket,
er blitt til hovedhjørnesten.
Dette er Herrens verk.
Det er underfullt i våre øyne.

Velsignet være han som kommer i Herrens navn!
Vi velsigner dere fra Herrens hus.
Du er min Gud, jeg vil prise deg.
Jeg takker deg som har hørt min bønn.
Lovpris Herren for han er god,
evig er hans kjærlighet!

2. lesning

1 Joh 3,1–2
Vi skal se Gud som han er

Mine kjære, se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn – ja, vi er det! Og når verden ikke kjenner oss, er det fordi den aldri har kjent ham. Mine kjære! Allerede nå er vi Guds barn, men hva vi skal bli, er ennå ikke åpenbart. Vi bare vet at den dag det blir åpenbart, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han er.

Halleluja

Joh 10,14

Halleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren.
Jeg kjenner mine og mine kjenner meg. Halleluja.

Evangelium

Joh 10,11–18
En god hyrde setter sitt liv inn for fårene

På den tid sa Jesus:

«Jeg er den gode hyrde. En god hyrde setter sitt liv inn for fårene. En leiekar derimot, en som ikke er noen riktig hyrde og som ikke selv eier fårene – ser han ulven komme, forlater han fårene og flykter. For han er en leiekar bare, og har ikke hjerte for fårene.

Men jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine, og mine kjenner meg – slik som Faderen kjenner meg, og jeg Faderen; og jeg setter livet inn for mine får. Jeg har også andre får, som ikke hører til samme kve; også dem må jeg lede, og de skal lyde min røst, så det blir én hjord og én hyrde.

Og derfor er det min Far har meg kjær: Jeg gir mitt liv, for så siden å ta det igjen. Det er ingen som tar det fra meg; jeg gir det av egen drift. Jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det igjen; så lød det bud jeg fikk av min Far.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

4. søndag i påsketiden er «kallssøndagen» der Kirken spesielt ber for preste- og ordenskall.

Kjære kristne! Jesus sa: «Jeg er den gode Hyrde som setter livet mitt inn for fårene». La oss derfor på denne kallssøndag be for alle som han kaller til hyrdeoppdrag i Kirken:

L: For biskopene, prestene, diakonene
og andre med ansvarsfulle oppdrag i Kirken,
at de fylt av Ånden må bli mer og mer Kristus-lik.

L: For de borgerlige myndigheter,
at de med Evangeliet som eksempel
må ivareta sitt gudgitte ansvar.

L: For alle som må sette sitt liv inn for Evangeliet,
om hjelp og kraft fra ham som gav sitt liv for oss.

L: For det økumeniske forhold
mellom Den katolske kirkes hyrder hos oss
og deres kollegaer i andre kirker og samfunn,
om fremtidig enhet i én hjord under den ene Hyrde.

L: Om at Kristus fortsatt må kalle unge menn blant oss
til prestetjeneste for å ta del i hans hyrdegjerning,
og at dette må bli lett for dem.

L: At kallet til oppbrudd fra den vanlige livsform
for å vie seg helt til Gud som ordensfolk
– nonner og munker, brødre og søstre –
må være levende og fruktbringende også hos oss.

Himmelske Far,
du som gjennom din Sønn har gjort
at vi får kalles Guds barn.
Gi oss å leve som dine barn i én hjord.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Høyt elskede, i vår påskeglede vil vi be til den mektige Gud, som reiste sin Sønn opp fra de døde, om at han også vil lytte til våre ringe bønner.

L: For vår pave Frans, vår biskop N., og alle Kirkens biskoper; at de med mot, klokskap og kjærlighet må styre den hjord som den gode Hyrde har betrodd dem.

L: For vår konge Harald, og for alle dem som under ham utøver ansvar i samfunnet; at de med iver må skjøtte sine embeder i rettferdighetens tjeneste og i samsvar med din hellige vilje.

L: For alle som har underkastet seg ditt milde åk i prestetjenesten, diakonatet og ordenslivet; at du må gi dem styrke til å fullføre det løp de har begynt.

L: For alle som søker din vei for sine liv; at de må få klarhet i hva du kaller dem til og frimodighet til å følge kallet.

L: For alle som ikke kjenner Evangeliet; at den gode Hyrde må lede dem hjem til frelsens fold.

L: For alle avdøde; at nådens Mor ved sin forbønns styrke må føre dem til lysets og fredens boliger.

Herre, du er trofast når vi er troløse; lytt i din godhet til våre bønner og hold oss fast i frelsens pakt. Ved Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la oss alltid fryde oss over påskens mysterier, så gjenløsningen kan øve sitt verk i oss og bli oss til evig glede. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Den gode hyrde er oppstanden,
han som gav sitt liv for sine får
og døde for sin hjord. Halleluja.

Slutningsbønn

Gode hyrde, se i nåde til din hjord, som du har gjenløst ved din Sønns dyre blod, og før den til den evige hvile. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse