5. søndag i påsketiden (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 10. okt. 2021 kl. 20:48 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Forbønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 98 (97),1–2

Syng en ny sang for Herren. Han har gjort underfulle ting.
For folkenes øyne har han åpenbart sin rettferdighet. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Gud, allmektige Far, du har gjenløst oss og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du elsker med en fars kjærlighet, og la oss som tror på Kristus, vinne sann frihet og arve det evige liv. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Apg 9,26–31
Han fortalte dem hvordan Saulos på veien hadde sett Herren

I de dager, da Saulos var vel tilbake i Jerusalem, forsøkte han å slutte seg til disiplene der, men alle skydde ham, for de hadde ingen tro på at han virkelig var noen disippel.

Da tok Barnabas ham med til apostlene, og fortalte dem hvordan Saulos på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han så modig hadde talt i Herrens navn i Damaskus. Fra da av hørte han til og hadde sin gang blant dem i Jerusalem, og trådte uforferdet frem i Herrens navn. Blant annet talte han til de gresktalende jøder og diskuterte med dem; men de la planer om å drepe ham. Brødrene fikk imidlertid vite det og førte ham til Caesarea, og derfra sendte de ham til Tarsos.

Nå hadde Kirken fred over hele Judea, Galilea og Samaria; den levde i ærefrykt for Herren og vokste både innad og utad, styrket av Den Hellige Ånd.

Responsoriesalme

Sal 22 (21),26b–27. 28 og 30. 31–32

Omkved: I det samlede folk vil jeg synge din pris.

Jeg vil innfri mine løfter blant de fromme.
De ringe vil han mette,
de som søker Herren, prise ham.
Deres hjerte leve til evig tid.

All jorden skal minnes Herren og vende om til ham.
Alle folkenes slekter skal tilbe for hans åsyn.
Alle jordens mektige tilbe ham alene.
De som hviler i støvet, bøye seg for hans åsyn.

Min sjel skal leve for ham.
Hele min ætt skal tjene ham.
Om Herren skal tales til kommende slekter,
hans rettferd forkynnes det folk han har skapt.

2. lesning

1 Joh 3,18–24
Dette er hans bud: At vi skal tro og elske

Mine små barn! Kjærligheten skal ikke ytre seg bare i ord; den må være ekte og vise seg i gjerning. Derved skal vi vite at vi hører sannheten til. Og foran hans åsyn skal vi stille vårt hjerte til ro, selv om det fordømmer oss; for Gud er større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.

Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da tør vi tre frimodig frem for Gud, og hva vi enn ber ham om, skal vi få, fordi vi holder fast ved hans bud og gjør det som gleder ham.

Og dette er hans bud: At vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn, og elske hverandre, slik som han har befalt oss det. Og den som overholder hans bud, han forblir i Gud, og Gud i ham. Og at han bor i oss, vet vi – ved den Ånd han har gitt oss.

Halleluja

Joh 15,4a.5b

Halleluja. Bli i meg, som jeg i dere, sier Herren.
Den som blir i meg, han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Joh 15,1–8
Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Jeg er det sanne vintre, og min Far er vindyrkeren. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, skjærer han bort; men hver og en som bærer frukt, renser han, så den kan bære mer. Dere er allerede renset, ved det ord jeg har forkynt dere; bli i meg, som jeg i dere. Som vinranken ikke kan bære frukt av seg selv, men bare i forening med vinstokken, slik kan heller ikke dere bære frukt uten å bli i meg.

Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde; men skilt fra meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, han kastes bort, som en vissen gren; og de visne grenene blir samlet i en haug og kastet på ilden, hvor de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Det blir min Far til ære, når dere bærer frukt i mengde, og da er dere mine disipler.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I dagens Evangelium kalles Faderen «vindyrkeren» og Jesus «det sanne vintre». La oss vende oss til Jesus Kristus med bønn om nåde til å være grener som blir i ham og bærer frukt i mengde:

L: For hans Kirke
som består av så mange grupper og individer
med egne erfaringer og meninger,
at den må erfare kjærlighetens enhet i og gjennom Kristus.

L: For dem som er satt til å skape fred og ordnede forhold,
at de i Kristus må finne bildet på sant fellesskap.

L: For alle som tvinges til å motta kommunionen hjemme
eller på annet vis utenfor den vanlige gudstjeneste,
at de i sin situasjon må oppleve felleskap i Kristus.

L: For eukaristifeiringen i vår menighet,
at den må gi liv og kjærlighet fra Kristus.

Barmhjertige Gud,
du som sendte din Sønn til verden
for å grunnlegge den Kirke der vi finner frelse,
la oss få være i ham som vinranken på vinstokken.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Høyt elskede, forenet med den oppstandne frelsers Mor vil vi bære våre bønner frem for Gud.

L: For Paven og biskopene; at Maria, Kirkens Mor og apostlenes dronning, må inspirere dem til trofasthet i sannhetens tjeneste, slik at de kan lede oss alle på lydighetens og kjærlighetens vei.

L: For vår konge og hans hus, for regjeringen, stortinget og domstolene; at Maria, visdommens trone og rettferdighetens speil, må styre dem slik at de finner sin lyst i Herrens lov.

L: For alle våre forfulgte trosfeller; at Maria, kristnes tilfluktssted og martyrenes dronning, må være deres kilde til stadig hengivenhet og utholdenhet.

L: For alle syke, sørgende, sultne og nødlidende; at Maria, smertens Mor og sorgfulles trøster, må slynge sin beskyttende kappe om dem og vekke oss alle til nestekjærlighetens tjeneste.

L: For alle våre kjære avdøde; at Maria, paktens ark og himmelens port, ved sin forbønns kraft må vinne dem himmelens fryd med alle de hellige.

Herre, du har i din godhet gitt oss Maria til Mor slik at vi med hennes hjelp kan følge din sønn på livets vei. Forlat oss ikke, men skjenk oss nådig det vi ber om i hans navn. Ved Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, gjennom vårt samfunn med deg i dette hellige offer gir du oss del i den ene sanne guddom. Vi ber deg: Hjelp oss som kjenner din sannhet, å virkeliggjøre den i våre liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 15,1.5

Jeg er det sanne vintre, og dere er grenene, sier Herren.
Den som blir i meg, og jeg i ham,
han bærer megen frukt. Halleluja.

Slutningsbønn

Herre, bli i nåde hos ditt folk. Hjelp oss som du har innviet i ditt rikes mysterier, å bli frigjort fra det gamle menneske og gå inn til det nye liv. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse