5. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:26 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 8,1–7.9–13

I de dager kalte Salomo Israels eldste og alle stammehøvdingene, lederne for Israels ætter, sammen til seg i Jerusalem for å føre Herrens paktkiste opp fra Davids by, det er Sion. Så samlet alle menn i Israel seg hos kong Salomo på festen i måneden etanim, det er den syvende måneden i året. Da alle Israels eldste var kommet, løftet prestene paktkisten opp. De bar Herrens paktkiste opp og likeså møteteltet og alle de hellige kar som var i teltet. Det var prestene og levittene som bar dem opp. Kong Salomo stod foran kisten sammen med hele Israels menighet som hadde samlet seg hos ham. De ofret småfe og storfe i slik mengde at ingen kunne telle eller regne dem. Så bar prestene Herrens paktkiste inn og satte den på plass i Det Allerhelligste, under kjerubenes vinger. For kjerubene bredte ut sine vinger over det stedet hvor kisten stod, slik at de dekket både kisten og bærestengene. I kisten fantes det ikke noe annet enn de to stentavlene som Moses hadde lagt ned der ved Horeb, dengang Herren sluttet pakt med israelittene da de drog ut fra Egypt.

Idet prestene gikk ut av helligdommen, fylte skyen Herrens hus. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen; for Herrens herlighet fylte templet. Da sa Salomo: «Herren har sagt at han vil bo i det dunkle. Nå har jeg bygget deg en bolig, et sted der du kan bo til evig tid.»

Responsoriesalme

Sal 131 (132)

Omkved: Reis deg, Herre, kom til ditt hvilested.

I Efrata hørte vi om Herrens ark,
i skogbygden fant vi den.
La oss gå inn i Herrens hus,
tilbe ved hans føtters skammel.

Reis deg, Herre, kom til ditt hvilested,
du og din veldes ark.
La dine prester kle seg i rettferd,
dine fromme juble med fryd.
For din tjener Davids skyld,
vis ikke din salvede fra deg.

Evangelievers

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket, og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 6,53–56

På den tid kom Jesus og disiplene til land ved Gennesaret, hvor de la til og fortøyde. Og straks de var gått i land, kjente folk ham igjen og sendte bud rundt i hele egnen, og de kom bærende med syke på bårer overalt hvor de hørte han var. Og hvor han kom, i byene, i landsbyene og på gårdene, la folk de syke frem på torv og plasser, og bad at de måtte få røre om så bare ved kvasten på hans kappe. Og alle som gjorde det, ble friske.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Evangeliet er budskapet om Gud som kommer sine skapninger nær. La oss derfor tillitsfullt vende oss til ham med våre bønner:

L: Om at Kirken ved sitt virke og med sitt budskap
må lykkes i å fremholde for menneskene
at Gud er til stede i sitt hus
der hans ord forkynnes og sakramentene feires.

L: At alle med ansvar for naturen
med ydmykhet må arbeide i skaperens tjeneste.

L: For dem som lider og har det vondt,
at de må søke Kristus.

L: At vi med iver og klokskap
må spre budskapet blant våre medmennesker
om Gud som kommer oss nær i Kristus.

Barmhjertige Gud,
du som har skapt verden og ved din Ånd opprettholder den,
vi ber deg høre våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.