Forskjell mellom versjoner av «5. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)»

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
m (Lagt inn Fornønner (NN))
m (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
Linje 69: Linje 69:
 
== Sanctus ==
 
== Sanctus ==
 
== Den eukaristiske bønn ==
 
== Den eukaristiske bønn ==
== Troens mysterium ==
+
{{Eukaristiske bønner}}
{{Troens mysterium}}
 
 
== Fader vår ==
 
== Fader vår ==
 
== Agnus Dei ==
 
== Agnus Dei ==

Revisjonen fra 4. jan. 2019 kl. 10:26

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 2,18–25

Herren Gud sa: «Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelp som svarer til ham.» Og Herren Gud tok jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen, og han førte dem til mannen for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mannen gav hver levende skapning, det skulle den ha. Så satte mannen navn på alt feet, alle fuglene under himmelen og alle villdyrene i marken. Men for seg selv fant mannen ingen hjelp som svarte til ham.

Så lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygget han en kvinne og førte henne bort til ham.

Da sa mannen:

«Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.»

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg hos sin hustru, og de skal være ett kjød.

De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke.

Responsoriesalme

Sal 127 (128)

Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeid skal du nyte,
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk inne i ditt hus.
Dine barn er som oljekvister omkring ditt bord.
Se, slik blir den mann velsignet som frykter Herren.
Herren velsigne deg fra Sion,
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager.

Evangelievers

Halleluja. Ta i mildhet imot det ord som er blitt innpodet i dere, og som er mektig nok til å frelse deres sjeler. Halleluja.

Evangelium

Mark 7,24–30

På den tid begav Jesus seg over i bygdene omkring Tyros. Han tok inn i et hus der og ville at ingen skulle få vite det, men det var ikke mulig å holde det skjult. Der var det en kvinne hvis datter var besatt av en vanhellig ånd; straks hun fikk høre om ham, kom hun og kastet seg ned for hans føtter. (Dette var altså en hedningekvinne, av syrofønikisk avstamning.) Og hun bad ham nå at han ville drive demonen ut av hennes datter. Han svarte: «Først gir en barna noe å spise; det er ikke rett å ta maten fra barna og kaste den for hvalpene.» «Jamen, herre,» svarte hun, «selv hvalpene får da de smulene som barna lar falle ned under bordet.» Da sa Jesus: «For det svarets skyld kan du gå trygg hjem. Den onde ånden er fart ut av din datter.» Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen, og demonen borte.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Gud kommer deres bønner i møte som setter sin lit til ham. La oss i tillit be:

L: Om at Kirken må lykkes i å fremholde
det gode budskap om forholdet mellom mann og kvinne.

L: At samfunnets lover og ordninger
for ekteskaplige og familiære forhold
må svare til de lover Gud har nedlagt i naturen.

L: For dem som lider
fordi deres ekteskap ikke fungerer
i samsvar med Guds gode vilje,
om hjelp og støtte til å bære en så tung bør.

L: At vi i innretningen av vårt liv
må søke og finne hjelp i troen på Kristus.

Himmelske Far,
du har skapt oss
for at vi skal leve i fellesskap
til hjelp og støtte for hverandre.
Hør oss når vi ber om hjelp fra deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.