Forskjell mellom versjoner av «5. uke i fasten, lørdag»

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
m (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
m (Lagt inn musikkforslag)
 
Linje 80: Linje 80:
 
== Slutningsbønn ==
 
== Slutningsbønn ==
 
Herre, i dette hellige offermåltid nærer du dine troende med din Sønns legeme og blod. Vi bønnfaller deg: Gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.
 
Herre, i dette hellige offermåltid nærer du dine troende med din Sønns legeme og blod. Vi bønnfaller deg: Gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.
 +
 +
= Musikkforslag =
 +
* Gradualsalme:
 +
** [[Jeg skal mette mitt folk med velsignelse (AH141)]]
  
 
[[Kategori:Lesningsboken (2010)]]
 
[[Kategori:Lesningsboken (2010)]]

Nåværende revisjon fra 1. nov. 2019 kl. 18:09

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 22 (21), 20. 7

Herre, vær ikke langt borte,
du er min styrke, kom meg til hjelp!
For jeg er en mark og ikke en mann,
til spott for mennesker, folk til spe.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du menneskenes frelser, i denne fastetid skjenker du ditt folk en større nåde. Se til alle dine utvalgte, og vern i din kjærlighet våre katekumener som skal døpes, og oss som allerede er gjenfødt.
Ved vår Herre…

Lesning

Esek 37,21–28

Så sier Herren Gud: Jeg vil hente israelittene fra de folk de drog bort til, samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. Så vil jeg gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell. Det skal være én konge over dem alle, og de skal ikke lenger være delt i to folk og to riker. De skal ikke lenger gjøre seg urene med sine avskyelige avguder og styggedommer eller med noen av sine ugjerninger. Jeg vil utfri dem fra alle deres bosteder, hvor de har syndet, og rense dem. Så skal de være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Min tjener David skal være konge over dem, og de skal alle ha én hyrde. De skal følge mine bud og holde mine forskrifter, så de gjør efter dem. De skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som deres fedre bodde i. Der skal de bo gjennom alle tider, de selv og deres barn og barnebarn; og min tjener David skal være deres fyrste for alltid. Jeg vil slutte en fredspakt med dem - den skal være en evig pakt med dem. Jeg vil føre dem tilbake og gjøre dem tallrike, og jeg vil reise min helligdom iblant dem for alltid. Min bolig skal være hos dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal folkeslagene sanne at jeg er Herren som helliger Israel, når min helligdom er iblant dem for alltid.

Responsoriesalme

Jeremias 31,10–13

Omkved: Jeg skal mette mitt folk med velsignelse.

Hør Herrens ord, alle folk,
forkynn det for de fjerne øer.
Han som spredte Israel, samler det.
Han vokter det som hyrden sin hjord.

For Herren har løskjøpt Jakob,
fridd ham fra den hånd som var ham for sterk.
De kommer til Sions fjell med gledesrop,
de strømmer sammen for å motta Herrens gaver.

Unge piker fryder seg i dansen,
gamle og unge jubler sammen.
Jeg vil vende deres klage til fryd
og trøste og glede dem efter deres strev.

Evangelievers

Legg av alle overtredelser, sier Herren, og få et nytt hjerte og en ny ånd.

Evangelium

Joh 11,45–57

På den tid var det mange av de jødene som var kommet ut til Maria og hadde sett hva Jesus gjorde, som kom til troen på ham; men andre gikk til fariseerne og fortalte dem hva Jesus hadde gjort. Yppersteprestene og fariseerne kom da sammen for å rådslå. «Hva skal vi foreta oss,» sa de, «for denne mannen gjør jo jærtegn på jærtegn? Lar vi ham fortsette, kommer alle til å tro på ham, og så kommer romerne og gjør det av med både vår helligdom og vår selvstendighet.» En av dem, Kaifas, som var yppersteprest det året, sa da til dem: «Dere skjønner da ingenting. Men kan dere ikke innse at det er langt bedre at én mann dør for folket, enn at hele nasjonen går til grunne?» Dette sa han ikke av egen drift; det var som yppersteprest han profeterte at Jesus skulle dø for folket; og ikke for folket alene, men for å samle til ett alle de Guds barn som var spredt omkring. Og fra den dag var de besluttet på å drepe ham.

Jesus gikk heller ikke mer åpenlyst omkring i Judea, men trakk seg ut i grenselandet mot ørkenen, til en by som het Efraim. Der slo han seg til, sammen med disiplene.

Det led nå mot jødenes påskefest, og mange fra bygdene drog opp til Jerusalem for å gjennomgå renselsen før påske. De lette da efter Jesus; og hvor de gikk og stod i templet spurte folk hverandre: «Hva tror dere? Kommer han til høytiden, eller ikke?» Yppersteprestene og fariseerne hadde imidlertid utstedt ordre om at dersom noen visste hvor han var, skulle han melde fra, så man kunne få ham arrestert.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Da påskefesten stundet til og kampen mot Jesus nærmet seg høydepunktet, profeterte ypperstepresten Kaifas – i kraft av sitt embete – sant om Jesus. La oss be om å få være Guds redskaper:

L: For alle som har viktige embeter i Kirken,
at de må tale Guds sanne ord,
også når de ikke selv forstår hva som er sant.

L: For dem som har statsmakt,
at de må respektere Gud og hans Ord, Sønnen.

L: For dem som lider slik Jesus led,
at de må vitne om sannheten.

L: At vi må sette vår lit
til Jesu soningsdød for hele folket
og vitne om det på fruktbringende måte.

Himmelske Far,
du som talte gjennom ypperstepresten Kaifas,
gi at din røst også i dag får lyde i verden
og din Sønns død blir viktig for oss.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 11,1-45 (om Lasarus), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! Ved dåpen har Den Hellige Ånd åpnet gravene og gitt oss del i det nye liv som Gud hadde lovet alt i Den gamle pakt. La oss be om å bli bevart i dette liv:

L: For alle kristne i hele verden,
at årets påskefeiring må fornye bevisstheten
om det nye og evige liv som vi mottok ved vår dåp.

L: At det håp som Kristus alt tente i verden
da han vakte Lasarus opp fra de døde,
også med rette må prege den offentlige virksomhet.

L: At de som sørger etter å ha mistet sine kjære,
må få nytt håp fra Kristus som oppvekker døde.

L: At vi i vår omgang med dem som har mistet sine kjære,
likesom Jesus må gråte med de gråtende.

Allmektige, evige Gud,
ved Kristus, han som er oppstandelsen og livet,
har du gitt oss det evige liv,
Gi oss å forbli i dette liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige, evige Gud, du skjenker det evige liv til dem som tror og lar seg døpe. Ta imot din Kirkes gaver og bønner. Oppfyll deres lengsler som håper på deg, og utslett deres synder.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Pasjonsprefasjon I
Korsets kraft

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For ved din Sønns frelsende lidelse
lærte verden din storhet å kjenne.
Ved korsets seier ble verden dømt,
og den korsfestede åpenbarte sin velde.
Derfor lovpriser også vi deg, Herre,
idet vi sammen med alle engler og hellige jublende istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 11, 52

Kristus ble ofret for å samle til ett alle de Guds barn
som var spredt omkring.

Slutningsbønn

Herre, i dette hellige offermåltid nærer du dine troende med din Sønns legeme og blod. Vi bønnfaller deg: Gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag