6. uke i påsketiden, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 18 (17), 50; 22 (21), 23

Jeg vil prise deg blant folkene, Herre,
og forkynne ditt navn for mine brødre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi som i sakramentets tegn feirer din Sønns oppstandelse, ber deg: La oss få glede oss med alle dine hellige når han kommer igjen i herlighet,
han som lever og råder…

Lesning

Apg 17,15.22–18,1

De som fulgte Paulus, førte ham i de dager like til Athen; derfra vendte de tilbake med beskjed om at Silas og Timothéos skulle slutte seg til ham snarest mulig.

Da stod Paulus frem midt på Areopagos og holdt denne talen: «Atenere! Av alt jeg ser omkring meg, er det tydelig at dere er dypt religiøse mennesker. For her jeg har vandret omkring og betraktet deres helligdommer, har jeg til og med funnet et alter med innskriften: 'For en ukjent Gud.' Nåvel: Han som dere dyrker uten å kjenne, ham er det jeg forkynner dere! Den Gud som har skapt universet og alt hva det rommer, og som er herre over himmel og jord - han bor ikke i templer bygd med menneskehender, tar heller ikke imot tjeneste av menneskehånd, som om han behøvde noen ydelse fra oss: det er jo han som selv gir liv og ånde til alt og alle. Av én og samme rot har han skapt alle folkeslag, for å gi dem hele jorden til bolig, og hvert av dem har han gitt sin tid og sine grenser - alt sammen for at de skulle søke Gud, i håp om at de skulle kunne famle seg frem til ham og finne ham. Og han er da heller ikke langt borte fra en eneste en av oss. For ved ham er det vi lever, beveger oss og er til, - som det også heter hos noen av deres egne diktere: 'Av hans ætt er også vi.'

Men siden vi er av guddomsætt, da må vi heller ikke forestille oss at guddommen er lik gull eller sølv eller sten, altså noe kunstverk skapt av vår egen fantasi. Inntil nå har Gud båret over med vår uvitenhet; men herefter forkynner han for alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om: Fordi han har fastsatt en dag da han vil felle sin rettferdige dom over verden. Og til det har han utpekt et menneske, og har stadfestet hans oppdrag, ved å oppreise ham fra de døde.»

Men da de hørte ham nevne oppstandelsen fra de døde, begynte noen å gjøre narr av ham, mens andre sa: «Vi hører deg gjerne tale mer om dette en annen gang.» Slik forlot Paulus kretsen; men noen av mennene sluttet seg til ham og kom til troen. Blant dem var Dionysios, medlem av Areopagosrådet, en kvinne ved navn Damaris, og en del andre. Derefter forlot han Athen og drog til Korint.

Responsoriesalme

Sal 148

Omkved: Hans herlighet omspenner jord og himmel.

Lov Herren fra himmelen,
lov ham i det høye.
Lov ham alle hans engler,
lov ham alle himmelhærer.

Jordens konger og alle folk,
stormenn og de som styrer,
unge menn og jomfruer,
alle sammen, barn og gamle.

Alle skal love Herrens navn,
hans navn alene er opphøyet.
Hans herlighet omspenner jord og himmel.

Ny kraft og styrke gir han sitt folk.
Til stolthet for alle hans venner,
for Israel - det folk som står ham nær.

Evangelievers

Halleluja. Jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann, som skal være hos dere for alltid. Halleluja.

Evangelium

Joh 16,12–15

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, Sannhetens Ånd, da skal han føre dere frem til hele sannheten. Intet skal han forkynne på egne vegne, bare hva han hører skal han si. Og da skal han bære bud om det som skal komme. Han skal kaste glans over meg, for det er av mitt han skal ta og forkynne dere. Alt hva min Far eier, er også mitt. Derfor var det jeg sa at det var av mitt han skulle ta og forkynne dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Etter gammel tradisjon holdes denne dag «bededag» ved at messen innledes med en av de yngre eller små bønneprosesjoner (Rogationes, hhv. litaniae minores). Skjer det, kan forbønnen f.eks. få tilføyd intensjon nr. 5 og 6.

Kjære troende! Mens Jesus Kristus ennå var i verden, lovet han å sende sannhetens Ånd. La oss be om Åndens bistand:

L: For Kirkens arbeid med å ta vare på
og forklare budskapet om Jesu ord og gjerning
fra den gang han ennå var i verden.

L: For dem som er satt til å vokte
grensene mellom folkeslagene,
at de må være med på å øke ansvar og nestekjærlighet
heller enn fiendskap og egoisme.

L: For alle som søker Gud uten å finne ham,
at sannhetens Ånd må føre dem frem til troen på Kristus.

L: At sannhetens Ånd må gjøre
at vi ser den forherligede Kristus i Evangeliet.

L: (Om at vi må glede oss over håpet
om forening med Kristus i himmelen
etter dette jordelivs mange utfordringer og prøvelser.)

L: (Om at vi til sommeren og høsten
må få glede oss over Guds mange gode gaver
i form av markens grøde.)

Himmelske Far,
du som lot din Sønn komme til oss som menneske,
gi at vi fortsatt ved Åndens bistand får leve nær deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, gjennom vårt samfunn med deg i dette hellige offer gir du oss del i den ene sanne guddom. Vi ber deg, hjelp oss som kjenner din sannhet, å virkeliggjøre den i våre liv.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kfr. Joh 15, 16. 19

Herren sier: «Jeg har utvalgt dere fra verden og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.» Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, bli i nåde hos ditt folk. Hjelp oss som du har innviet i ditt rikes mysterier, å bli frigjort fra det gamle menneske og gå inn til det nye liv.