6. uke i påsketiden, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:27 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 19, 7. 6

La oss glede oss og juble og gi Gud ære,
for Herren, vår Gud, den Allmektige er konge. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Gud, vår Far, du har kåret oss til dine barn og påny gjort sjelen ung. La oss alltid leve i gleden over dette nye liv, mens vi trygge i håpet ser frem til oppstandelsens dag.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 16,22–34

I de dager støttet hele folkemengden i Filippi opp om anklagen mot Paulus og Silas, og borgermestrene lot klærne rive av dem og gav ordre om å gi dem stokkepryl. Efter å ha latt dem få en rekke slag, kastet de dem i fengsel, med befaling til fangevokteren om å passe godt på dem. Lydig mot ordren sendte fangevokteren dem inn i det innerste fangehullet og satte føttene deres fast i stokken.

Henimot midnatt satt Paulus og Silas og bad og sang lovsanger til Gud, mens de andre fangene lyttet til dem. Da med ett kom det et jordskjelv så sterkt at fengslet rystet i sine grunnvoller. I samme øyeblikk fløy alle dørene opp, og alle lenker løsnet og falt av. Fangevokteren for opp av søvne, og da han så fengselsdørene stå åpne, trakk han sitt sverd for å ta livet av seg, sikker på at fangene var rømt. Men Paulus ropte høyt ut til ham: «Gjør ikke noen ulykke på deg, vi er her alle!» Fangevokteren bad da om fakler, kom løpende inn og kastet seg skjelvende ned for Paulus og Silas; så førte han dem utenfor og spurte dem: «Gode herrer, hva skal jeg gjøre for å finne frelse?» De svarte: «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, både du og dine!» Så forkynte de Guds ord både for ham selv og for alle som var i hans hus. Og der og da, midt på natten, tok fangevokteren dem med seg og stelte sårene de hadde fått efter prylene; derefter ble han døpt sammen med hele sin familie. Så tok han dem med seg hjem, bød dem til bords og gledet seg med alle sine over å ha funnet troen på Gud.

Responsoriesalme

Sal 137(138)

Omkved: Herrens høyre er min frelse.

Jeg vil prise deg, Herre, av hele mitt hjerte.
Du lytter til mine ord.
For englenes åsyn vil jeg lovsynge deg,
tilbe deg vendt mot ditt hellige tempel.

Jeg vil synge om din godhet, din trofasthet,
for du har herliggjort ditt navn.
Den dag jeg ropte, ga du meg svar.
Min sjel fikk mot og styrke.

Din høyre er min frelse.
Alt mottar jeg av din hånd.
Herre, din miskunn er evig,
forlat ikke dine henders verk.

Evangelievers

Halleluja. Jeg skal sende dere Sannhetens Ånd, sier Herren, han skal føre dere frem til hele sannheten. Halleluja.

Evangelium

Joh 16.5b–11

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Nå går jeg herfra, til ham som har sendt meg, og det er ingen av dere som spør meg hvor jeg går hen. Bare har sorgen fylt deres hjerter, fordi jeg har sagt dere dette. Allikevel er det sant hva jeg sier dere: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer heller ikke Talsmannen til dere; går jeg derimot herfra, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden, åpenbare synd og rettferd og avsløre dens dom. For synden er hos dem som ikke tror på meg; jeg derimot går til Faderen, fordi jeg er rettferdig, og dere ser meg ikke mer. Og hva dommen angår så er denne verdens fyrste allerede dømt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Etter gammel tradisjon holdes denne dag «bededag» ved at messen innledes med en av de yngre eller små bønneprosesjoner (Rogationes, hhv. litaniae minores). Skjer det, kan forbønnen f.eks. få tilføyd intensjon nr. 5 og 6.

Kjære brødre og søstre! Kristus gikk etter sin oppstandelse bort fra denne verden for å sende oss Talsmannen. La oss be om hans støtte og bistand:

L: For Kirken når den skal bedømme
hva som er rett og galt,
spesielt når den må gå i rette med verden.

L: For alle som arbeider innen fengselsvesenet
og ellers i kriminalomsorgen,
at de må oppleve glede ved Guds virke iblant oss.

L: For dem som sitter i fengsel,
at de i sin ufrihet må oppleve friheten i møte med Gud.

L: At Talsmannen må holde levende i oss troen på
at denne verdens fyrste allerede er dømt.

L: (Om at vi må glede oss over håpet
om forening med Kristus i himmelen
etter dette jordelivs mange utfordringer og prøvelser.)

L: (Om at vi til sommeren og høsten
må få glede oss over Guds mange gode gaver
i form av markens grøde.)

Himmelske Far, gode Gud,
du som innbyr oss til troens fellesskap med deg,
gi at Talsmannen må skape sann omvendelse fra synd
og levende tro, håp og kjærlighet blant oss.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la oss alltid juble over påskens mysterier.
Gi at vår gjenløsning fullender sitt verk i oss
og blir en kilde til evig glede.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Messias måtte lide og oppstå fra de døde,
for så å gå inn til sin herlighet

Slutningsbønn

Lytt til våre bønner, Herre, og la denne hellige feiring
av vår gjenløsning bli oss til hjelp i dette liv
og føre oss frem til den evige glede.
Ved Kristus, vår Herre.