7. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:27 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 43,18–19.21–22.24b–25
Jeg utsletter dine misgjerninger for min skyld

Så sier Herren:

Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som engang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen.

Det folk jeg har dannet meg, skal forkynne min pris.

Men du har ikke påkalt meg, Jakob, du, Israel, har ikke strevet for meg.

Du plaget meg bare med dine synder, og trettet meg med dine ugjerninger. Jeg, ja jeg, er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld; dine synder kommer jeg ikke mer ihu.

Responsoriesalme

Sal 41 (40),2–3. 4–5. 13–14

Omkved: Helbred meg, for jeg har syndet mot deg.

Salig den som tenker på de fattige og svake.
Herren skal fri ham på ulykkens dag.
Herren verner ham og skjenker ham liv og lykke på jorden.
Han overgir ham ikke til fiendens grådighet.

På smertens leie står Herren ham bi.
Han omskaper leiet, gir smerten mening.
Jeg sier: «Herre, vær meg nådig.
Helbred meg, for jeg har syndet mot deg!»

Og jeg skal stå skadesløs, for du holder meg oppe.
Du har stillet meg for ditt åsyn for alltid.
Velsignet være Herren, Israels Gud,
fra evighet til evighet.

2. lesning

2 Kor 1,18–22
Jesus er jo ikke både et nei og et ja – i ham lyder Guds fulle ja!

Brødre, så sant Gud er trofast: Det språk vi har ført overfor dere, har ikke vært både ja og nei. For Guds Sønn, Kristus Jesus, han som vi har forkynt for dere, – enten det nå var jeg selv, Silvanus eller Timotheos, – han er jo ikke både et nei og et ja – i ham lyder Guds fulle ja! Hvert eneste av Guds løfter er blitt bekreftet i ham, – og derfor er det også ved ham at vi sier vårt «amen», Gud til ære.

Og den som knytter både oss og dere fast til Kristus, den Salvede, er Gud. Gud selv har salvet oss – han som også har satt sitt segl på oss, og som har gitt oss Ånden til pant i våre hjerter.

Halleluja

Luk 4,18

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige,
for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Mark 2,1–12
Menneskesønnen har makt her på jorden til å tilgi synder

Noen dager senere kom Jesus tilbake til Kafarnaum, og det ble kjent at han var hjemme. Da samlet det seg så meget folk at det ikke engang fantes plass foran døren, og han forkynte budskapet for dem.

Så kom de med en som var lam; han ble båret av fire mann. Men da de ikke kunne komme frem til ham for folkemengden, tok de og rev opp taket over det stedet hvor han stod, og firte båren med den lamme ned gjennom hullet. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Min sønn, dine synder er deg tilgitt.»

Men noen lovkyndige som satt der, tenkte ved seg selv: «Hvordan kan han si noe slikt? Dette er gudsbespottelse. For hvem kan tilgi synder, uten én: Gud?»

Men Jesus, som leste deres tanker, sa til dem: «Hva er dette for tanker? Hva er lettest: Å si til den lamme: ‘Dine synder er deg tilgitt,’ eller: ‘Reis deg, ta din båre og gå?’ Men for at dere skal vite at Menneskesønnen her på jorden har makt til å tilgi synder –» – så sier han til den lamme: «Reis deg, du, ta din båre og gå hjem!»

Og han stod opp, tok båren og gikk ut for alles øyne, slik at folk var helt ute av seg, priste Gud og sa: «Aldri før har vi sett noe slikt.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Menneskesønnen kom til jorden for å tilgi og helbrede fra syndens gamle skader og ødeleggelser. La oss vende oss til ham med våre bønner:

L: For sogneprestene, skriftefedrene
og alle andre som har et hyrdeansvar
eller utfører en hyrdetjeneste i Kirken,
at de må hjelpe oss til å legge synden bak oss.

L: For alle med makt og myndighet i staten,
at de gjennom bønn må vende seg til Kristus.

L: For de syke og lidende,
at de må få støtte og hjelp til å søke Kristus.

L: Om sannferdighet, klokskap og kjærlighet
når sammenheng mellom synd og sykdom
møter oss som spørsmål eller problematikk.

Allmektige Gud,
du som vil gi oss nytt liv i deg,
gjør at vi søker og får helbred i din Sønn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.