7. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 5,1–10

Sett ikke din lit til ditt gods, og si ikke: Jeg har nok. Følg ikke din attrå og din kraft så du vandrer efter ditt hjertes begjær. Si ikke: Hvem er herre over meg? For Herren skal sikkert straffe deg. Si ikke: Jeg har syndet, men hva rammet meg? For Herren er langmodig. Vær ikke for sikker på forlatelse så du legger synd til synd. Og si ikke: Hans miskunn er stor, mine mange synder vil han forlate. For hos ham er både miskunn og vrede, og på syndere skal hans harme hvile. Dryg ikke med å vende om til Herren, og oppsett det ikke fra dag til dag. For brått vil Herrens vrede bryte løs, og på hevnens dag skal du omkomme. Stol ikke på urettferdig vinning. Du skal ikke ha noe gagn av det på hjemsøkelsens dag.

Responsoriesalme

Sal 1

Omkved: Den som frykter Herren, finner all sin glede i hans bud.

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei,
som ikke sitter i spotteres lag,
men har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt.

Han er lik et tre plantet nær rinnende bekker,
som gir sin frukt i rette tid og ikke står med vissent løv.
Alt hva han gjør,
det får han lykke til.

Men slik går det ikke med dem som er uten Gud.
De er lik agner som spredes for vinden.
For Herren kjenner veien
der de rettferdige vandrer.

Evangelievers

Halleluja. Ta imot ordet som det det er: ikke menneskepåfunn, men virkelig et budskap fra Gud. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,41–50

På den tid sa Jesus til disiplene: «Om noen gir dere et beger vann, fordi dere hører Kristus til - sannelig, det sier jeg dere, han skal ikke gå glipp av sin lønn. Men om noen blir årsak til fall for en av disse små som tror - for ham hadde det vært bedre om han var blitt kastet på sjøen med en kvernsten om halsen. Og om din egen hånd lokker deg til fall, da hugg den av, for det er bedre å gå vanfør inn til Livet, enn å komme med begge hender i behold til Gehenna, der hvor ilden aldri går ut. Og om din fot lokker deg til fall, så hugg den av, for det er bedre å gå halt inn til Livet, enn å ha sine to ben og bli kastet i Gehenna. Og om ditt øye lokker deg til fall, så kast det fra deg; for det er bedre å komme enøyd inn i Guds rike, enn å ha to øyne og bli kastet i Gehenna, der hvor 'ormen ikke dør og ilden ikke slukkes'. Ja, alle skal saltes i ild.

Salt er en god ting. Men hvis saltet blir kraftløst, hva vil dere så salte det med? Så bevar saltet i dere, og hold fred med hverandre.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vår Herre sa at «det er bedre å gå vanfør inn til Livet, enn å komme med begge hender i behold til Gehenna». La oss be ham føre oss inn til livet:

L: La oss be om at Kirken med overbevisning
må forkynne syndens alvor og botens nødvendighet.

L: Ved at de som disponerer store rikdommer,
ikke lar seg forlede til å tro
at rikdom er ufarlig.

L: Ved at de små som hører Kristus til,
får oppleve vennskap og fellesskap med oss
som ønsker å gå inn til livet.

L: Ved at vår menighet (vårt fellesskap)
får være et sted der mennesker får hjelp
til å gå på den rette vei til livet.

Himmelske Far, nådige Gud,
du som tilgir oss våre synder og frir oss fra Gehenna,
styr våre tanker, ord og gjerninger,
slik at vi når inn til livet hos deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag