7. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 5,1–6

Og nå dere rike! Dere bør gråte og jamre over alle de ulykker som venter dere! For deres rikdom er i ferd med å råtne, møll eter klærne, gullet og sølvet ruster, - og rusten skal vidne mot dere, den skal ete seg inn og fortære dere som ild! Det er de siste dager - og dere har brukt dem til å samle skatter! Men nå roper den høyt, den lønn dere aldri betalte til dem som høstet deres marker, og arbeidernes nødsskrik har nådd frem til hærskarenes Herre. Dere har levd på jorden i nydelser og luksus, men det er til slaktedagen dere har fetet dere! Den rettferdige har dere dømt og drept; han yder ingen motstand.

Responsoriesalme

Sal 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20

Omkved: Samle dere skatter i himmelen, sier Herren.

Slik går det dem som føler seg trygge,
slik ender de som følger deres spor.
I dødsriket drives de ned som får,
døden er deres hyrde.

Deres bilde blekner på Herrens dag,
dødsriket er deres bolig.
Men Gud løser min sjel fra dødsrikets grep
og tar meg til seg.

Frykt ikke om en mann blir rik,
om han øker sin eiendoms herlighet.
I døden tar han ingenting med.
Hans herlighet følger ham ikke.

Lykkønsker han seg selv i live -
«De lover deg for ditt hell» -
skal hans sjel forenes med fedrenes slekt
som aldri igjen skal gledes ved lyset.

Evangelievers

Halleluja. Ta imot ordet som det det er: ikke menneskepåfunn, men virkelig et budskap fra Gud. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,41–50

På den tid sa Jesus til disiplene: «Om noen gir dere et beger vann, fordi dere hører Kristus til - sannelig, det sier jeg dere, han skal ikke gå glipp av sin lønn. Men om noen blir årsak til fall for en av disse små som tror - for ham hadde det vært bedre om han var blitt kastet på sjøen med en kvernsten om halsen. Og om din egen hånd lokker deg til fall, da hugg den av, for det er bedre å gå vanfør inn til Livet, enn å komme med begge hender i behold til Gehenna, der hvor ilden aldri går ut. Og om din fot lokker deg til fall, så hugg den av, for det er bedre å gå halt inn til Livet, enn å ha sine to ben og bli kastet i Gehenna. Og om ditt øye lokker deg til fall, så kast det fra deg; for det er bedre å komme enøyd inn i Guds rike, enn å ha to øyne og bli kastet i Gehenna, der hvor 'ormen ikke dør og ilden ikke slukkes'. Ja, alle skal saltes i ild.

Salt er en god ting. Men hvis saltet blir kraftløst, hva vil dere så salte det med? Så bevar saltet i dere, og hold fred med hverandre.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vår Herre sa at «det er bedre å gå vanfør inn til Livet, enn å komme med begge hender i behold til Gehenna». La oss be ham føre oss inn til livet:

L: La oss be om at Kirken med overbevisning
må forkynne syndens alvor og botens nødvendighet.

L: Ved at de som disponerer store rikdommer,
ikke lar seg forlede til å tro
at rikdom er ufarlig.

L: Ved at de små som hører Kristus til,
får oppleve vennskap og fellesskap med oss
som ønsker å gå inn til livet.

L: Ved at vår menighet (vårt fellesskap)
får være et sted der mennesker får hjelp
til å gå på den rette vei til livet.

Himmelske Far, nådige Gud,
du som tilgir oss våre synder og frir oss fra Gehenna,
styr våre tanker, ord og gjerninger,
slik at vi når inn til livet hos deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.