7. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 10. aug. 2022 kl. 13:04 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 4,13–17

Mine kjære, dere som sier: «Idag, eller imorgen, reiser vi til den eller den byen, der blir vi et års tid, driver forretninger og tjener penger» - og så vet dere ikke en gang hva som hender dere i morgen. For dere er jo bare en røksky, som sees et øyeblikk og så forsvinner. Heller skulle dere si: «Vi skal leve, og dette eller hint skal vi gjøre, så sant det er Herrens vilje.» Alt det andre er overmodig skryt, og overmot er av det onde. Den som vet hva godt han kunne gjøre, han synder om han lar det være.

Responsoriesalme

Sal 49(48),2-3.6-7.8-10.11

Omkved: Samle dere skatter i himmelen, sier Herren.

Lytt til dette,
alle folk,
hør all verden,
fattig og rik.

Hvorfor frykte på ulykkens dag?
Ondskapen jager og omringer meg.
De setter sin lit til sitt gods,
brisker seg av sin store rikdom.

Men mennesket kan ikke kjøpe seg fri,
betale til Gud sin løsesum.
Sjelens pris er for høy.
Det måtte han oppgi for alltid.

Skulle han vedbli å leve
og aldri se gravens dyp?
Han skal se vismenn dø.
Dåren går bort og overlater sitt gods til andre.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,38–40

På den tid sa Johannes til Jesus: «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, en som ikke var i vårt følge; men det ville vi hindre ham i, siden han ikke hørte til oss.» Men Jesus svarte: «Det skal dere ikke gjøre! for ingen kan gjøre undergjerninger i mitt navn og straks efterpå tale ille om meg. Den som ikke er mot oss, er med oss.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den som ikke er mot Kristus, er med ham. La oss derfor be for alle mennesker av god vilje:

L: Om at Kirken må lykkes i å stå sammen
med alle mennesker av god vilje
i kampen for det gode i verden.

L: At vårt samfunn må la seg prege
av sanne humanister
som ikke søker egen vinning,
men å fremme det som er rett.

L: For dem som lider
fordi de i sin oppførsel har tenkt kortsiktig,
at de må finne veien tilbake til det gode liv.

L: At vi må lære av de mennesker vi til daglig omgås
og bli preget stadig mer av sann visdom og klokskap.

Himmelske Far,
du som sendte oss din Sønn,
la alle mennesker bli preget av ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.