8. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 17:17 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

1 Pet 1,3–9

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som i sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde - til en uforgjengelig arv, som aldri plettes til og aldri svinner bort. Og den forvares for dere i himlene, - for ved troen er dere beskyttet av Guds kraft inntil frelsen kommer; den er alt rede til å tre frem i dagen i de siste tider. I alt dette finner dere grunn til jublende glede, selv om dere nå for en liten stund må gjennomgå smertelige prøvelser av alle slag. For selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; og langt mer verd er en tro som har stått sin prøve. Og slik skal dens ekthet vise seg og bli dere til lov og pris og ære, den dag Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, uten å ha sett ham; fremdeles ser dere ikke, men i tro på ham lever dere i en gledesjubel, som i sin herlighet er større enn hva ord kan romme, fordi dere er i ferd med å nå frem til troens mål: sjelens frelse.

Responsoriesalme

Sal 111(110),1-2.5-6.9+10c

Omkved: Han minnes sin pakt til evig tid.

Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte
i de rettferdiges råd og forsamling.
Store er alle Guds verker,
vel gransket av alle som elsker dem.

Han har gitt dem føde som frykter ham,
han minnes sin pakt til evig tid.
Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk,
han har gitt dem hedningefolkenes arv.

Forløsning sendte han sitt folk,
han bød dem sin pakt til evig eie.
Hans pris skal lyde til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Jesus Kristus, han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde han dere rike. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,17–27

En dag Jesus gikk langs veien, kom det en mann løpende frem og kastet seg på kne foran ham, og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv?» Men Jesus svarte: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god, uten én - det er Gud. Og budene kjenner du: Du skal ikke slå ihjel, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele, ikke avlegge falsk vidnesbyrd, ikke bedra noen; du skal hedre din far og din mor.» Men mannen sier: «Mester, alt dette har jeg overholdt helt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær. Da sa han: «En ting står ennå igjen. Selg alt du eier, og del pengene ut til de fattige, - så får du en skatt i himmelen. Og kom så og følg meg.» Men da mannen hørte dette, mørknet han til, og gikk bedrøvet bort, - for han var meget rik.

Da så Jesus seg rundt i kretsen av disipler og sa: «Hvor vanskelig det blir for de rike å komme inn i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus gjentok: «Barn, hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike! Ja, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike!!» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Men hvem kan da bli frelst?» Jesus ser på dem og sier: «Nei, det overgår hva mennesker kan makte, men for Gud er det ikke umulig. Alt er mulig for Gud.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vår Herre kom for å gi liv til oss, vi som sliter med mange problemer. La oss vende oss til Kristus med bønn for livet:

L: Om at Kirken må gi håp til synderne,
trøst til dem som sliter,
og utfordring til dem som trenger det.

L: For dem som gjør mye godt i samfunnet,
at de også må finne sin plass hos vår Herre og Frelser.

L: For dem som gjennomgår smertelige prøvelser,
at Guds håp må gi dem mot til å holde ut.

L: For oss når vi har latt oss ramme av fristelser og synd,
at vi må omvende oss
og ta vår tilflukt til Guds nådige tilgivelse.

Barmhjertige og gode Gud,
ved din Sønns oppstandelse fra de døde
ble det tent et levende håp for oss.
Gi oss alltid å leve i dette håp.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.