9. januar, eller Onsdag etter Herrens Åpenbarings fest

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:27 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk
Feires 9. januar der hvor Herrens Åpenbaring feires 6. januar
Der Herrens Åpenbaring feires 1. søndag etter 1. januar feires denne messen påfølgende onsdag.

Messens tekster

Inngangsvers

Jes 9, 2

Det folk som vandrer i mørke, har sett et stort lys;
for dem som bor i dødsskyggenes dal, er et lys gått opp.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du som opplyser alle folkeslag, la ditt folk få glede seg ved et liv i fred. Fyll våre hjerter med det lys du sendte for å vise våre fedre veien til din Sønn, han som lever og råder…

Lesning

1 Joh 4,11–18

Mine kjære! Har Gud vist oss så stor en kjærlighet, da skylder også vi å elske hverandre. Gud har ingen noensinne sett; men dersom vi elsker hverandre, da bor Gud i oss, og hans kjærlighet blir fullendt i oss. Dette er tegnet på at vi forblir i ham, og han i oss: At han har gitt oss av sin Ånd. Og selv har vi sett, og vi vidner at Faderen har sendt sin sønn som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham forblir Gud, og han selv i Gud. Ja, vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss, og vi er kommet til tro på den.

Gud er kjærlighet, og den som lever i kjærligheten, lever i Gud og Gud i ham. Dette er tegnet på at kjærligheten har nådd sitt fulle mål i oss: At vi med full frimodighet ser frem til dommens dag. For som han er, er også vi, midt i denne verden. Kjærligheten kjenner ikke frykt, tvert imot, den fullkomne kjærlighet bannlyser frykten. For frykten regner med en straff; så har da den som frykter, ennå ikke nådd kjærlighetens fulle mål.

Responsoriesalme

Sal 71(72)

Omkved: I de dager skal rettferd blomstre, og fred skal råde til evig tid.

Gud, gi kongen din rett,
Kongesønnen din rettferd.
Så han dømmer ditt folk rettferdig
og dine ringe med rett.

Fra Tarsis og de fjerne strender
ofrer kongene ham gaver,
folk fra østen svarer skatt.
Alle konger skal bøye seg for ham,
alle folkeslag skal være hans tjenere.

Han frir den fattige ut av den mektiges hånd,
den ringe som savner en hjelper.
Han sparer de små og ringe
og frelser den fattiges sjel.

Evangelievers

Halleluja. Ære være deg, Kristus, du som ble forkynt for folkeslagene. Ære være deg, Kristus, du som ble trodd i verden. Halleluja.

Evangelium

Mark 6,45–52

Efter at Jesus hadde mettet de fem tusen fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre bredden, mot Betsaida, mens han selv fikk folket avsted. Og da folket var dratt avgårde, gikk han opp i fjellet for å be. Det var sent på kvelden, og båten var halvveis over sjøen, mens han selv stod alene inne på land. Da kunne han se at de slet hårdt ved årene, for de hadde sterk motvind. Så, ut på natten, ved fjerde vakt, kommer han gående mot dem ute på sjøen, og skal til å gå forbi. Men da de fikk se ham vandre der på sjøen, trodde de det var et gjenferd, og de skrek i, - alle sammen hadde jo sett ham og var blitt slått med redsel. Men i det samme talte Jesus til dem: «Fatt mot,» sa han, «det er meg, vær ikke redde.» Så steg han ombord i båten til dem, og vinden la seg. Men nå gikk deres undring over alle grenser. De hadde nemlig ingenting forstått av det som hendte med brødene - deres sinn var ennå lukket til.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud vil med sin kjærlighet fri oss fra frykt. La oss i bønn vende oss til Sønnen:

L: For alle som har sett Guds kjærlighet,
om hjelp til å elske hverandre og alle mennesker,
la oss påkalle Sønnen, Jesus Kristus.

L: For alle folk som frykter
at verdensproblemene er uløselige,
om at Guds kjærlighet i Kristus må gi mot og håp,
la oss påkalle Kristus.

L: For alle som fylles av frykt
for naturens og menneskenes truende krefter,
eller for møtet med Gud på den ytterste dag,
la oss påkalle Sønnen som kom for å fordrive frykten.

L: Om hjelp for oss til å elske hverandre,
la oss påkalle Kristus.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn har vist oss den sanne kjærlighet.
Gi oss alltid å leve i den.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du som er opphav til all fred og gudsfrykt, hjelp oss å ære din majestet med denne gave, og styrk enhetens bånd mellom oss som får del i dette hellige mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Joh 1, 2

Livet som var hos Faderen, har åpenbart seg for oss,
og vi har sett det.

Slutningsbønn

Herre, ha omsorg for ditt folk både nå og alltid, så de gleder denne verden gir, kan vekke lengsel etter de evige goder.
Ved Kristus, vår Herre.