9. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. nov. 2019 kl. 19:10 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn musikkforslag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

1. lesning

5 Mos 11,18.26–28
Se, jeg legger frem for dere velsignelse og forbannelse

Moses talte til folket og sa:

Disse mine ord skal dere legge dere på hjerte og sinne. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel.

Se, jeg legger i dag frem for dere velsignelse og forbannelse: velsignelse, så sant dere adlyder budene fra Herren deres Gud, som jeg gir dere i dag; forbannelse, dersom dere ikke adlyder budene fra Herren deres Gud, men viker av fra den veien jeg i dag byr dere å gå, og holder dere til andre guder som dere ikke kjenner.

Responsoriesalme

Sal 31 (30),2–3a. 3bc–4. 17 og 25

Omkved: Herre, vær du mitt faste vern.

Herre, til deg tar jeg min tilflukt,
la meg ikke bli til skamme i evighet.
Frels meg ved din rettferd,
lytt til mitt rop,
kom meg hurtig til hjelp.

Vær meg et vern, en klippe,
en borg til å frelse meg.
Du er min tilflukt og min klippe,
for ditt navns skyld led og før du meg.

La ditt åsyn lyse over din tjener,
og frels meg i din godhet.
Fatt mot og vær sterke,
alle som håper på ham.

2. lesning

Rom 3,21–25a.28
Mennesket rettferdiggjøres ved troen, uten hensyn til Lovens overholdelse

Brødre, nå har Guds rettferd åpenbart seg, uavhengig av Loven. Både Loven og profetene vitner om den; det er den Guds rettferd som vinnes gjennom troen på Jesus Kristus, og som uten forskjell blir alle som tror til del. For alle har syndet og er uten del i Guds herlighet. Men som en gave av Guds godhet er de nå gjort rettferdige, fordi Jesus Kristus har kjøpt dem fri. Det er ham Gud har gjort til redskap for forsoningen, i hans blod er den beseglet, og vi mottar den gjennom troen.

For vi mener at mennesket rettferdiggjøres ved troen, uten hensyn til Lovens overholdelse.

Halleluja

Joh 15,5

Halleluja. Jeg er vintreet, dere er grenene, sier Herren.
Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Matt 7,21–27
Ett hus bygget på fjellgrunn og ett bygget på sand

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Ikke alle som sier til meg: ‘Herre, herre …’ skal komme inn i himlenes rike, men alene den som gjør min himmelske Fars vilje. Når Dagen kommer, skal mange si til meg: ‘Herre, herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og drevet ut demoner i ditt navn, og gjort mengder av undergjerninger i ditt navn?’ Men da kommer jeg til å svare dem like ut: ‘Aldri har jeg kjent dere. Bort fra meg, illgjerningsmenn!’

Og enhver som lytter til hva jeg her sier, og handler i samsvar med det, han kan lignes med en klok mann, som bygde sitt hus på fjellgrunn. Regnet falt, flommen kom, og vinden sprang opp og kastet seg over huset; men det falt ikke sammen, fordi det var lagt på fjellgrunn.

Mens enhver som lytter til mine ord, men ikke handler etter dem, han kan lignes med en tåpe, som bygde sitt hus på sand. Regnet falt, flommen kom, og vinden sprang opp og gikk løs på huset. Og det huset falt, og brøt fullstendig sammen.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Herren har gitt oss sitt ord for at vi skal handle etter det, lik en klok mann som bygger sitt hus på fjellgrunn. La oss be om hjelp til å høre, forstå og følge Guds ord:

L: For alle som arbeider med teologisk forskning,
med forkynnelse, katekese og annen opplæring,
at de selv i hjertet må bli preget av Guds ord.

L: For dem som skal lede oppbygningen av samfunnet,
at de må bygge på sikker grunn.

L: For dem som lider fordi de ser
at deres eget byggverk bryter fullstendig sammen.

L: For alle på dette sted
som roser seg av profetisk innsikt og åndelig makt,
at de må lytte til Herrens ord.

Herre Gud, himmelske Far,
du som har gitt oss ditt ord til velsignelse,
gi at vi må ta denne velsignelse til oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styrk oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag