9. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. aug. 2017 kl. 22:14 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn Fornønner (NN))
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Lesning

2 Tim 1,1–3.6–12

Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, for å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus - til Timotheos, min egen kjære sønn: Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far, og fra Kristus Jesus, vår Herre. Det er med takk til den Gud som jeg dyrker av et oppriktig sinn - slik som jeg har lært det av mine fedre - at jeg uten opphør, natt og dag, minnes deg i mine bønner.

Og derfor legger jeg deg nå på hjerte å vekke kraftig til live den Guds nådegave, som gjennom min håndspåleggelse er nedlagt i deg. Når Gud gir oss sin ånd, er det jo ikke feighet han inngir oss, men styrke, kjærlighet, herredømme over oss selv. Så skam deg da ikke over vidnesbyrdet om vår Herre, eller over meg som er hans fange, men ta din del av de lidelser vi må bære for evangeliet, med den styrke Gud gir deg. Det er han som har frelst oss, som har kalt og vigslet oss, ikke i kraft av hva vi selv har utrettet, men ut fra sin egen plan og nåde - den som han har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Og denne nåde er nå blitt åpenbar, siden vår frelser Kristus Jesus har stått synlig frem; han har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet - det evangelium som jeg er satt til herold, apostel og lærer for. Og det er også derfor jeg får gjennomgå alt dette. Men jeg skammer meg ikke over det. For jeg vet hvem jeg har satt min tro til; og jeg er overbevist om at han makter å bevare det han har betrodd meg, inntil Dagen kommer.

Responsoriesalme

Sal 122 (123)

Omkved: Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himmelen.

Til deg løfter jeg mine øyne,
du som troner i himmelen.

Som tjenerens øyne følger sin herres hånd,
som tjenestepiken følger sin frues hånd,
slik følger våre øyne Herren vår Gud,
inntil han er oss nådig.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er oppstandelsen og livet, sier Herren, den som tror på meg, skal aldri i evighet dø. Halleluja.

Evangelium

Mark 12,18–27

På den tid kom det noen saddukeere til Jesus - det er de som sier at det ikke er noen oppstandelse - og stilte ham dette spørsmålet: «Mester, Moses har jo foreskrevet oss, at dersom en mann har en bror som er gift, men dør barnløs, da skal han gifte seg med enken og skaffe sin bror etterkommere. Nå var det en gang syv brødre, og den første tok seg en hustru, men døde uten avkom. Den annen giftet seg da med henne, men døde også uten å efterlate seg avkom. Likeledes den tredje. Og alle syv døde uten å efterlate seg avkom. Til sist døde også kvinnen. Men ved oppstandelsen, når de oppstår igjen, hvem skal hun så tilhøre? Hun har jo vært gift med dem alle sammen?»

Da svarte Jesus: «Når dere kan fare så vill, er det fordi dere ingenting skjønner hverken av Skriftene eller av Guds kraft! For når de døde oppstår, da skal ingen ta seg hustru og ingen ta seg mann; da blir de som englene i himmelen. Og at de døde skal stå opp igjen - har dere ikke lest hva som står skrevet om Moses og tornebusken, hvorledes Gud sa til ham: 'Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.' Og han er ikke de dødes Gud, men de levendes. Dere farer fullstendig vill.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gjennom sakramentene og sitt ord gir Gud oss styrke og håp for dette og for det neste liv. La oss be om Herrens hjelp:

L: For biskopene, prestene og diakonene
som ved håndspåleggelse har fått del i Guds nådegave,
at de ved denne gave må skape tro og håp i verden.

L: For alle som har mottatt ekteskapets sakrament,
at de gjennom det må få rik velsignelse.

L: For dem som kjemper med dødens smerter og krefter,
at sykesalvingen og de andre hellige handlinger
må bli dem til hjelp og oppreisning.

L: For oss som har syndet,
at vi gjennom botens sakrament
må få hjelp og styrke
til et liv i håp og helliggjørelse.

Barmhjertige Gud,
du som kommer til oss med din hjelp og nåde,
se til alle som strever
med livets mange vanskeligheter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styr oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.