9. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:27 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Lesning

2 Tim 2,8–15

Mine kjære: Kom i hug Jesus Kristus, Davids ætling, oppstanden fra de døde! Det er mitt evangelium, og dette er det jeg lider vondt for, ja sitter i lenker for, som en forbryter. Men Guds ord er ikke lenket. Og derfor utholder jeg alt, for de utvalgtes skyld, for at også de må finne frelsen i Kristus Jesus og oppnå den evige herlighet. For dette ordet står ved makt:

«Om vi engang døde med ham, skal vi også leve med ham. Om vi holder ut, skal vi herske med ham. Om vi fornekter ham, skal han fornekte oss. Men om vi er troløse - han forblir trofast!» - for han kan ikke fornekte seg selv.

Det er da dette du skal legge folk på sinne. Og forman dem inntrengende, for Guds åsyn, at de ikke må gi seg av med meningsløse diskusjoner; de fører ingensteds hen, men bringer til undergang dem som hører på. Gjør ditt beste for å stå for Gud som en vel prøvet mann, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men forkynner sannheten klart og rett frem.

Responsoriesalme

Sal 24 (25)

Omkved: Herre, vis meg dine veier.

Herre, vis meg dine veier
og lær meg dine stier.
La din sannhet lære og lede meg.
Du er min frelse, hele dagen venter jeg på deg.

Herren er god og rettvis,
derfor viser han syndere veien.
Til sannhet leder han de små
og fører dem frem på sin vei.

Alle Herrens stier er troskap og miskunn
for den som holder hans pakt og hans bud.
Herren taler fortrolig med den som frykter ham,
han åpenbarer ham sin pakt.

Evangelievers

Halleluja. Gi meg forstand så jeg kan følge dine lover og holde dem av hele mitt hjerte. Halleluja.

Evangelium

Mark 12,28–34

En dag kommer en av de lovkyndige til Jesus, en som hadde hørt ordskiftet og sett hvor godt han hadde svart dem, og spør: «Hvilket er det første bud av alle?» Jesus svarer: «Det første er dette: 'Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hug og all din kraft.' Og det annet er: 'Du skal elske din neste som deg selv.' Noe større bud enn disse finnes ikke.» Den lovkyndige svarer ham da: «Godt svart, rabbi! For det er sant som du sier, både at 'Han er én, og der er ikke noen annen enn Ham,' og at 'å elske Ham av hele sitt hjerte og av hele sitt sinn og av all sin kraft, og sin neste som seg selv' er langt mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor forstandig han svarte, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Størst blant budene er det at vi skal elske Herren vår Gud, og det at vi skal elske vår neste. La oss be om hjelp til å gjøre det:

L: For alle som utsettes for prøvelser og forfølgelse,
at de må holde fast på kjærligheten til Gud
like inn i den ytterste nød.

L: For dem som feirer bryllup,
at den kjærlighet og glede de opplever på en slik dag,
må gjennomtrenge deres ekteskapelige liv.

L: For dem som plages av angst for fremtiden,
at kjærligheten må drive angsten ut.

L: For de mennesker på dette sted
som ikke er langt borte fra Guds rike,
at Guds kjærlighet må dra dem helt til Kristus.

Barmhjertige Gud,
du elsker oss med himmelsk kjærlighet,
gi oss å elske deg og hverandre
med den samme kjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styr oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.