Alle jordens konger skal bøye seg for ham, alle folkeslag skal tjene ham (AH102)